Abiturient


Kim jest abiturient?

Abiturient to osoba, która ukończyła pewien etap edukacji, w tym przypadku szkołę średnią. Ukończenie tej szkoły wiąże się również z napisaniem egzaminu maturalnego. Określenie “abiturient” nie jest dzisiaj popularne, pochodzi z języka łacińskiego. Można go usłyszeć podczas imprez związanych z końcem szkoły, np. na studniówce.

Co abiturient może dalej robić?

Jedną z możliwości związaną z dalszą edukacją jest pójście na studia. Wiąże się to z przejściem procesu rekrutacyjnego oraz rozpoczęciem długiego okresu studiowania. Abiturienci i jednocześnie kandydaci na studia mają bogatą ofertę uczelni w Polsce, oraz kierunków, które proponują. Abiturienci mogą też wyjechać na studia za granicę. Pewna część abiturientów nie decyduje się na studia, ponieważ woli zacząć pracę zawodową.

Czy abiturient może dostać legitymację studencką?

Otrzymanie legitymacji studenckiej wiąże się ze zmianą statusu z abiturienta na studenta. Każdy kandydat na studia po wpisaniu na listę studentów może spodziewać się otrzymania legitymacji studenckiej. Jeśli legitymacja będzie cały czas aktywna, student może korzystać z różnych zniżek i ulg. Zniżki przysługują w komunikacji miejskiej oraz w niektórych kawiarniach czy kinach. By legitymacja była ważna, należy co semestr zbierać na nią naklejki ELS. Abiturienci, którzy nie mogą się doczekać swojej legitymacji studenckiej, już dzisiaj mogą rozpocząć zbieranie hologramów ELS przez ich kolekcję.

31-10-2018 nalepka semestralna – kup nowy okaz do kolekcji!