Akademia im. Jana Długosza – Częstochowa


Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie – podstawowe informacje

Akademia powstała w 1971 roku i początkowo nosiła nazwę Wyższej Szkoły Nauczycielskiej. Imię Jana Długosza zostało jej nadane w 2004 roku. Uznano, że Jan Długosz będzie idealnym patronem szkoły, ze względu na swoją działalność na ziemi częstochowskiej. Obecnie uczelnia kształci na czterech wydziałach: Filologiczno-Historycznym, Matematyczno-Przyrodniczym, Sztuki oraz Pedagogicznym. W jej murach studiuje ponad pięć tysięcy studentów, którzy mogą studiować na kierunkach I, II i III stopnia, w trybie dziennym lub zaocznym. Oferuje również studia podyplomowe.  Akademia cały czas stara się, poprzez zmiany w strukturach, o przekształcenie w uniwersytet.

Co zrobić, by zacząć studiować w Częstochowie?

Aby zostać studentem Akademii im. Jana Długosza należy przejść etap rekrutacji. By dowiedzieć się więcej o studiowaniu na Akademii oraz o warunkach przyjęcia, warto wybrać się na dni otwarte, które zwykle odbywają się w marcu. Osoby, które są spoza Częstochowy muszą pomyśleć nad miejscem zamieszkania na okres studiów. Akademia dysponuje jednym domem studenckim “Skrzat”. Osoby, które są już wpisane na listę studentów, mogą ubiegać się o miejsce w akademiku.

Kiedy studenci otrzymują legitymacje studenckie?

Legitymacje studenckie są rozdawane na początku października. Mogą je dostać jedynie te osoby, które uiściły za nie opłatę. Co semestr należy aktualizować legitymacje przez naklejenie ważnych nalepek ELS. Naklejki z hologramami są wydawane w dziekanacie uczelni. Osoby, które nie posiadają legitymacji, również mogą zacząć kolekcjonować naklejki z hologramem ELS w ramach nowego hobby.

31.10.2018 hologram studencki – zobacz ofertę i kup po okazyjnej cenie!