Akredytacja


Co to jest akredytacja?

Akredytacja to wyraz pochodzenia francuskiego i oznacza pełnomocnictwo. W szkolnictwie wyższym wiąże się to z pozwoleniem danej uczelni na prowadzenie jakiegoś kierunku studiów. Żadna uczelnia nie może otworzyć nowego kierunku oraz rozpocząć na niego rekrutacji bez pełnomocnictwa. Akredytacji udziela Polska Komisja Akredytacyjna lub komisje środowiskowe, jak dzieje się w przypadku kierunków ekonomicznych. Również nowe uczelnie potrzebują akredytacji by zacząć funkcjonować.

Co się dzieje po udzieleniu akredytacji?

Gdy Polska Komisja Akredytacyjna wyda pełnomocnictwo na prowadzenie kierunku, uczelnia może zacząć przyjmować studentów oraz rozpocząć zajęcia dydaktyczne. Przed wydaniem akredytacji Polska Komisja Akredytacyjna lub komisje środowiskowe dokładnie badają, czy dana jednostka ma narzędzia, by otworzyć kierunek oraz prawidłowo go prowadzić. Akredytacje są wydawane cyklicznie.

Jaki związek z akredytacją ma legitymacja studencka?

Żaden wydział nie wyda legitymacji studenckiej studentowi, który został przyjęty na kierunek bez akredytacji. Taka sytuacja nie może mieć miejsca, ponieważ przyjmowanie studentów na takie kierunki jest niezgodne z prawem. Tylko kierunki z akredytacją mogą przyjmować studentów oraz wydawać im legitymacja studenckie, na które studenci co semestr muszą zbierać naklejki ELS. Innym sposobem na posiadanie tych hologramów jest rozpoczęcie ich kolekcji.

Naklejka ELS 31.10.2018 – sprawdź nową kolekcję!