AON – Akademia Obrony Narodowej


Od AON do ASW

Akademia Obrony Narodowej powstała w 1990 roku na mocy rozporządzenia Rady Ministrów na zgliszczach Akademii Sztabu Generalnego. Na uczelnie składały się następujące wydziały: Wydział Strategiczno-Obronny, Wydział Wojsk Lądowych i Obrony Powietrznej oraz Wydział Nauk Humanistycznych. Z czasem rozbudowy uczelni zaczęło mocno zmieniać się jej struktura. Powstawały nowe wydziału i prężnie rozbudowywały się kierunki ekonomiczne, historyczne i zarządzania. Doszło do sytuacji, że było zdecydowanie więcej studentów cywilnych niż wojskowych. Rok 2007 przyniósł decyzję o przemianie uczelni i powrocie do korzeni. W konsekwencji Akademia Obrony Narodowej została zlikwidowana, a na jej miejsce powstała Akademia Sztuki Wojennej.

Dzisiejszy ASW

Akademia Sztuki Wojennej jest to największa uczelnia cywilno-wojskowa w Polsce – nietechniczna. Na akademii dokształca się około 7500 studentów. Rektorem placówki jest gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz. Dawny AON składa się z 3 wydziałów. Po pierwsze Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, na który składa się Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Instytut Studiów Strategicznych, Instytut Prawa i Administracji Obronnej, Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych. Po drugie Wydział Zarządzania i Dowodzenia dzielący się na: Instytut Logistyki, Instytut Zarządzania oraz Katedrę Zarządzania Lotnictwem Cywilnym. Po trzecie jest Wydział Wojskowy, a wraz z nim: Instytut Strategii Wojennej, Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Instytut Działań Informacyjnych, Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów.

Legitymacja ELS dla studenta AON

Jeśli jesteś jeszcze studentem Akademii Obrony Narodowej bądź już jesteś studentem nowo powstałej Akademii Sztuki Wojennej musiał mieć aktualną legitymację studencką ELS z hologramem studenckim. Hologram ELS jest to trójwymiarowa nalepka opatrzona laserowo naniesioną datą 31-10-2018. Być może nalepki semestralne na legitymację nie są ci potrzebne do karty ELS, lecz kolekcjonujesz hologramy. Świetnie trafiłeś. Skontaktuj się i dowiedz wszystkich szczegółów.

31-10-2018 hologram na legitymację ELS – nowe nalepki już w ofercie, sprawdź!