Deklaracja bolońska 


Czym jest deklaracja bolońska?

Deklaracja bolońska to dokument, którego podpisanie miało sprawić, że europejskie uczelnie wyższe upodobnią się do uczelni amerykańskich oraz, że zapewnią studentom z całej Europy podobny stopień wykształcenia. Deklaracja została podpisana w 1999 roku przez 29 ministrów szkolnictwa wyższego, w tym polskiego ministra. Po podpisaniu deklaracji oraz wcieleniu w życie jej założeń, żadna uczelnia europejska nie musi czuć się mniej prestiżowa od amerykańskich szkół.

Co zmieniła deklaracja bolońska?

Deklaracja wprowadziła studia pierwszego stopnia, które trwają trzy lata oraz kończą się uzyskaniem dyplomu licencjackiego lub inżynierskiego. Po tych studiach można iść na studia drugiego stopnia, czyli magisterskie, które trwają dwa lata. Ostatni etap, czyli studia doktoranckie, studia trzeciego stopnia, trwają cztery lata. Oprócz tego deklaracja wprowadziła jednolity system oceniania studentów, czyli punkty ECTS. Zapewniła również studentom możliwość studiowania na innych uczelniach, w ramach wymian zagranicznych.

Kto korzysta z założeń deklaracji bolońskiej?

Każdy, kto studiuje, wykłada na uczelni wyższej lub pracuje w jej administracji, realizuje założenia deklaracji. Najmniej dostrzegalnym dowodem na to jest legitymacja studencka. Student, który posiada ważną legitymację może podróżować po krajach europejskich oraz korzystać z przywileju bycia studentem. Po ukończeniu studiów, by uczcić dokonania deklaracji bolońskiej, można zacząć kolekcjonować naklejki ELS.

Hologram ELS 31-10-18 – zobacz i uzupełnij kolekcję naklejek!