Doktor habilitowany


Jaka jest różnica między doktorem a doktorem habilitowanym?

By zostać doktorem lub doktorem habilitowanym należy przejść tę samą drogę, czyli trzeba ukończyć studia trzeciego stopnia oraz obronić rozprawę doktorską. Habilitacja następuje po uzyskaniu tytułu doktora. Oznacza prawo do samodzielnego nauczania na uczelniach wyższych, promowaniu kandydatów do nadania tytułów naukowych oraz do recenzowania rozpraw. Stopień doktora habilitowanego jest w Polsce najwyższym stopniem naukowym. Po uzyskaniu tego stopnia można ubiegać się o tytuł naukowy profesora.

Kto może zostać doktorem habilitowanym?

Każdy, kto wiąże swoją przyszłość zawodową z uczelnią oraz ma już tytuł doktora może zostać mianowany na doktora habilitowanego. Wiąże się to ze zwiększoną pracą naukową, ale również z satysfakcją, jaka jest z nią związana.

Czy doktor habilitowany może posługiwać się legitymacją studencką?

Legitymacja studencka jest dedykowana studentom studiów pierwszego, drugiego oraz trzeciego stopnia. Doktor habilitowany nie jest już studentem, tylko nauczycielem akademickim. Dlatego też nie może posiadać legitymacji studenckiej. Może za to rozpocząć kolekcję hologramów ELS. Każdy student musi co semestr zbierać naklejki na swoją legitymację, by była ona ważna. Doktor habilitowany może zbierać naklejki w celach kolekcjonerskich. Naklejki są unikatowe, ponieważ są wydawane seriami, co oznacza, że ich ilość jest ograniczona. Każda edycja hologramów ELS jest inna, różni się rozmiarem czcionki lub odcieniem papierka, przez nadaje każdemu klaserowi oryginalności.

Naklejka na ELS 31-10-2018 – kup teraz!