Doktor


Kim jest doktor na uczelni?

Jeśli w planie zajęć masz wykładowcę, który ma tytuł doktora, to nie oznacza to, że będzie Cię uczył lekarz. Doktor to stopień naukowy, który można uzyskać po obronie pracy doktoranckiej. By do tego dojść, należy ukończyć studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite. Po tym można starać się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia, czyli doktoranckie. By zostać wpisanym na listę przyjętych osób, należy napisać bardzo dobrą pracę magisterską oraz mieć już na koncie jakieś publikacje naukowe.

Czy tytuł doktora dostaje się w trakcie studiów doktoranckich?

Aby móc tytułować się doktorem nauk, należy nie tylko skończyć studia doktoranckie, lecz także obronić pracę doktorancką, czyli rozprawę naukową. Obrona takiej pracy odbywa się po ukończeniu studiów. By taką pracę napisać, należy otworzyć przewód doktorski, w trakcie którego prowadzi się badania naukowe, których przebieg oraz efekty mają być opisane w końcowej pracy.

Czy doktorzy mogą korzystać z legitymacji studenckiej?

Osoby, które ukończyły studia trzeciego stopnia i obroniły pracę, tracą status studenta, czyli w tym przypadku doktoranta. W związku z tym wszystkie zniżki, które im przysługiwały z tego tytułu, przepadają. Doktorzy są tak samo traktowani jak inni wykładowcy, czyli jak pracownicy naukowi. Jednak wciąż mogą zbierać naklejki z hologramami ELS, które musieli przyklejać na swoją legitymację doktorancką. Pozwoli im to zachować wspomnienia z czasów studenckich, a może nawet przerodzi się w nowe hobby.

Naklejka ELS 31-10-18 – kup do kolekcji!