Duplikat hologramu


Co to jest hologram?

Hologram jest to trójwymiarowy zapis fotograficzny na nośniku obrazu inferencyjnego. Odczyt hologramu to dwa niezależne od siebie obrazy, które są przestrzenne, czyli 3D. Takie trójwymiarowe nalepki są klasyfikowane ze względu na: zastosowanie, parametr transmisji, stosunek grubości, typ wiązki odniesienia lub ilość ekspozycji. Hologramy znalazły swoje zastosowanie jako zabezpieczenia. Nalepki samoprzylepne posiadają indywidualny wzór, stanowią zabezpieczenia i potwierdzenie oryginalności produktów. Chronią banknoty czy dokumenty przed sfałszowaniem. W międzynarodowym rejestrze hologramów rejestrowane są indywidualne wzorce hologramów.

Hologram ELS

Najnowocześniejsze uczelnie Warszawskie takie jak: UW, UKSW, SGH, SGGW korzystają z elektronicznych legitymacji studenckich, które opatrzone są specjalnym zabezpieczeniem, czyli nalepką studencką. Naklejka ELS potwierdza autentyczność dokumentu oraz status studenta, a także ma laserowo naniesioną datę ważności. Oprócz daty na trójwymiarowej naklejce zamieszczone są zabezpieczenia ustalone przez ministerstwo. Aktualny hologram potwierdza status studencka. Karta ELS jest nieważna bez hologramu, bądź w sytuacji uszkodzenia nalepki. W przypadku naruszenia naklejki trzeba sprawę niezwłocznie zgłosić do dziekanatu w celu przyklejenia duplikatu. I co dalej?

Duplikat hologramu

W tym momencie pojawia się problem, gdyż w dziekanacie nikt nie przyklei nowej naklejki. Jeśli karta ELS ma uszkodzony hologram, to cały dokument jest uznawany za uszkodzony, a co za tym idzie jest nieważny. Wtedy należy złożyć podanie o wydanie duplikatu legitymacji. Wydanie duplikatu hologramu nie jest możliwe. W internecie jest możliwość kupienia autentycznego hologramu ELS jednak tylko w celach kolekcjonerskich i nie można przykleić go na legitymację.