Dzień rektorski


Czym jest dzień rektorski?

Dzień rektorski to wolny dzień od zajęć dla studentów dziennych oraz zaocznych. Jest ustanawiany przez rektora uczelni, dlatego też wolne mają wszyscy studenci, a nie tylko dany wydział (jak jest w przypadku dnia dziekańskiego). Wszystkie zajęcia, mimo planu, są odwoływane, a studenci mogą cieszyć się wolnym dniem.

Kiedy można spodziewać się dnia rektorskiego?

Rektor na początku roku akademickiego planuje dni, które może ustanowić wolnymi. Dlatego najczęściej dni rektorskie są ustanawiane w święta. Wiąże się między innymi z tym, że na uczelniach studiują ludzie z różnych części Polski, którym powrót do domu zajmuje nawet cały dzień. Dodatkowy wolny dzień ułatwia im zorganizowanie okresu świątecznego. Dni rektorskie są również przewidziane na nagłe momenty, takie jak żałoba lub wybory ogólnopolskie. Jeśli sytuacja nie wymaga całego dnia wolnego, rektor może również zarządzić godziny rektorskie, które zwalniają tylko z części zajęć.

Czy podczas dni rektorskich legitymacja studencka jest cały czas ważna?

Studentom, od momentu w którym dostali legitymację studencką oraz zbierają naklejki z hologramami, przysługują wszystkie przywileje związane ze statusem studenta. Dzień rektorski nie zawiesza ulg bądź zniżek. Studenci nie muszą obawiać się, że w tym dniu będą musieli kupować bilety komunikacji miejskiej bez zniżek. Dzień rektorski, tak jak święta lub weekend, jest wolnym dniem, w którym student cały czas ma ważną legitymację studencką. Ten wolny dzień jest idealną okazją, by zająć się swoimi hobby, np. kolekcjonowaniem naklejek ELS.

Hologramy na legitymacje 31-10-18 – kup teraz do kolekcji!