Edukacja wyższa


Czym jest edukacja wyższa?

Wykształcenie średnie uzyskuje osoba, która ukończyła liceum bądź technikum. Wykształcenie średnie wyższe mają ci, którzy zdali pozytywnie maturę. Zaś osoby mające pragnienie posiadania wykształcenia wyższego kontynuują swoją edukację na poziomie wyższym, a więc po prostu idą na studia.

Kto może iść na studia?

W obecnych czasach na studia może pójść każdy, kto tylko tego zapragnie. Jedynym warunkiem jest zdanie matury. Dawniej studia były nieosiągalne dla dzieci z rodzin niezamożnych. Obecnie studia nie są dużym wydatkiem. Jeśli student ma trudną sytuację materialną, musiał się przeprowadzić do dużego miasta akademickiego jak Warszawa, Toruń, Kraków czy Poznań może ubiegać się o stypendium socjalne, które z pewnością ułatwi mu życie w innym mieście, na studiach. Na studia mogą zdecydować się również osoby dorosłe.

Czy warto iść na studia?

Na to pytanie każdy zastanawiający się powinien odpowiedzieć sobie sam. Są osoby zadowolone, ale również niezadowolone ze studiów. Jedno jest pewne – kto chce studiować, ten na pewno da sobie radę. Wielkim ułatwieniem dla studentów jest elektroniczna legitymacja studencka, która uprawnia do korzystania z systemów elektronicznego dziekanatu, elektronicznego dziennika i wiele innych. Na kartę ELS przykleja się specjalny hologram ELS z aktualną datą wyznaczającą koniec semestru 31-10-2018. Po aktualną naklejkę należy udać się do dziekanatu. Posiadanie autentycznej nalepki ELS bardzo się opłaca w życiu studenckim. Uprawnia do wielu zniżek nie tylko na terenie uczelni.

31.10.2018 naklejki els – aktualna data już w ofercie, zobacz cennik!