Elektroniczny dokument tożsamości


Czym jest e-Dowód?

3 sierpnia 2017 roku Rada Ministrów postanowiła kontynuować projekt dotyczący wprowadzenie elektronicznego dowodu osobistego. Jest to projekt ustawy o charakterze nowoczesnym i elektronicznym. Taki dokument ma pozwalać na potwierdzenie tożsamości w świecie wirtualnym. Wraz z powstaniem takiego dokumentu powstanie elektroniczny “Podpis Osobisty”, który umożliwiły podpis w świecie internetu. E-Dowód umożliwiłby swobodne przemieszczanie granic (poprzez automatyczne bramki lotniskowe na terenie Unii Europejskiej) oraz przekazywanie danych osobowych obywatela z warstwy urzędowej, przedsiębiorstw oraz osób fizycznych. Dokument mógłby potwierdzać obecność danej osoby w placówkach służby zdrowia. Podsumowując głównym celem założenia e-Dowodu jest możliwość logowania się do portali administracji publicznej.

Dokumenty elektroniczne

Innymi, już dobrze nam znanymi dokumentami elektronicznymi, które również potwierdzają naszą tożsamość w świecie wirtualnym są elektroniczne legitymacje studenckie. Studenci mogą wszystkie swoje problemy związane ze studiami rozwiązać przez internet. Przez specjalny program można wysyłać wiadomości do dziekanatu, składać wnioski, podania. Często zdarza się, że pierwsza wizyta studenta w dziekanacie jest związana z potrzebą uaktualnienia swojego ELS. Wtedy osoba do tego uprawniona przykleja naklejkę ELS, która potwierdza status studenta. Być może doczekamy czasów hologramów, które będą w postaci elektronicznej i zastąpią trójwymiarową nalepkę z zabezpieczeniem “Plastra Miodu”.

Hologram els 31-10-2018 – zobacz nową kolekcję!