Filatelista 


Filatelista – kim jest dziś?

Filatelista to osoba należąca do grupy kolekcjonerów znaczków, skupiona na hobby związanym z szeroko rozumianą ofertą produktów pocztowych (znaczki, koperty, nowodruki). W XIX wieku i później za filatelistę uważano osobę, która kolekcjonowała wyłącznie znaczki pocztowe. Obecnie terminu używa się coraz częściej na przykład w stosunku do kolekcjonerów hologramów, nalepek trójwymiarowych, których wzór został naniesiony na folię laserowo. Hologram zwany znaczkiem XXI wieku, z uwagi na bezpieczeństwo dokumentu, wyparł inne formy zabezpieczania dokumentów (pieczątki, znaczki opłat) a także stał się eksponatem dla hobbystów.

Nowe hobby dla filatelisty

Ponieważ wciąż brakuje odpowiedniego terminu dla tej formy kolekcjonerskiej, gromadzenie znaczków hologramowych w klaserach nadal nazywa się filatelistyką. Filatelista XXI dostrzega jednak sporą różnicę między kolekcjami hologramowymi a zbiorami znaczków pocztowych, stąd niewykluczone, że wkrótce pojawi się nowa nazwa dla tego hobby. Naklejki, które niegdyś wyłącznie decydowały o przydatności legitymacji studenckiej, i były wydawane semestralnie w dziekanatach uczelni, teraz filatelista nabyć może samodzielnie. Nowa pasja staje się coraz popularna nie tylko wśród mieszkańców dużych miast jak Warszawa czy Łódź, ale też małych środowisk, z których rekrutują się obecni i byli studenci SGGW, Uniwersytetu Warszawskiego czy Politechniki Gdańskiej.

Kłopoty współczesnego filatelisty

Mimo że naklejki hologramowe z ofert dla kolekcjonerów nie ustępują standardem tym wydawanym na uczelnianiach (przezroczysta, naniesiona laserowo data, symbol orła), pamiętać należy, że używanie tych naklejek (na przykład w celu uzyskania ulg studenckich) jest nielegalne i karalne. Każdy były posiadacz indeksu musi mieć świadomość tego, że teraz jest już tylko kolekcjonerem, a znaczek hologramowy uczelni może traktować wyłącznie jako eksponat i dodać go do swojego zbioru różnych dawnych szkolnych pamiątek (legitymacja szkolna, karta studencka, dokument ISIC).

Naklejka studencka 31-10-18 – wyjątkowa okazja dla kolekcjonerów. Sprawdź!