Identyfikacja studenta


Pojęcie identyfikacji

Identyfikacja dotyczy działania, które zmierza do zebrania wystarczającej ilości informacji o określonym przedmiocie identyfikacji (może być to osoba, inne żywe stworzenie  bądź rzecz). Zebrane informacje mogą być poddane pobieżnej albo dokładnej analizie, w celu wyciągnięcia bądź potwierdzenia danego wniosku. Informacje nagromadzone mogą być również przeznaczone wyłącznie do archiwizacji.

Jak zidentyfikować studenta?

Głównym celem w projektowaniu legitymacji studentów jest identyfikacja danej osoby. Tym samym legitymacja potwierdza status studenta. W legitymacji, bez względu na to czy jest papierowa, czy elektroniczna musi być zawarte zdjęcie, aby w razie wątpliwości można było potwierdzić tożsamość osoby i porównać zdjęcie legitymacyjne z dowodowym. Aktualność karty ELS można sprawdzić dzięki naklejce hologramowej, która opatrzona jest tak zwaną datą ważności dokumentu.

Hologram – data ważności legitymacji

Na trójwymiarowej nalepce hologram widnieje data zazwyczaj 31-03 i 31-10 poszczególnych lat. Świadczy to o tym, że ważność legitymacji kończy się wraz z zakończeniem semestru na uczelni. Nowa naklejka jest konieczna, aby dokument był ważny i aby można było go używać, korzystając z 50% rabatu na przykład na komunikację. Hologram zabezpieczony jest tak zwanym “plastrem miodu”. W celu przedłużenia użyteczności legitymacji należy pozytywnie zaliczyć semestr na uczelni i udać się do dziekanatu. Nalepki ELS można kupić w internecie, lecz tylko i wyłącznie w celach kolekcjonerskich.

Hologram ELS 31-10-18 – przeczytaj więcej i dołącz do grona kolekcjonerów!