Indywidualny tok studiów


Co to jest indywidualny tok studiów?

Indywidualny tok studiów to rozwiązanie dla zdolnych studentów, którzy chcą sami planować sobie zajęcia na studiach, by móc więcej czasu poświęcić na pracę naukową. Indywidualny tok studiów często jest mylony z Indywidualną Organizacją Studiów. To drugie pojęcie wiąże się również z planowaniem zajęć przez studenta, ale tylko takiego, który ma trudną sytuację rodzinną lub studiuje na dwóch lub więcej kierunkach. ITS jest bardzo ceniony w środowisku naukowym.

Kto może starać się o indywidualny tok studiów?

O ITS mogą starać się wybitni studenci, którzy mają dobre oceny, ich średnia wynosi 4,5 lub więcej oraz mają na swoim koncie pierwsze publikacje naukowe. O indywidualny tok studiów można się ubiegać już po pierwszym roku studiów lub po pierwszym semestrze, jeśli jest się na studiach jednolitych. Zgodę na taką formę studiowania wyraża dziekan, lecz jest jeszcze potrzebny opiekun naukowy. Taki opiekun musi mieć co najmniej tytuł doktora. Pilnuje, by student w swoim planie zajęć zawarł wszystkie przedmioty z podstawy kształcenia danego kierunku. O ITS można ubiegać się wielokrotnie oraz na każdym etapie studiowania.

Jaki wpływ na indywidualny tok studiów ma legitymacja studencka?

Każdy student, który chce się ubiegać o ITS musi mieć ważną legitymację studencką. Oznacza to, że muszą się na niej znaleźć naklejki z aktualną datą. Absolwenci indywidualnego toku studiów mogą rozpocząć kolekcję hologramów ELS, by upamiętnić swoje bogate i twórcze życie studenckie.

Hologram studencki 31-10-2018 -kup do kolekcji!