Inżynier


Kim jest inżynier?

Tytułem inżyniera może szczycić się osoba, która obroniła swoją pracę inżynierską na studiach inżynierskich pierwszego stopnia. Tytuł ten wiąże się właśnie z obroną pracy, a nie tylko z ukończeniem studiów. Studia inżynierskie są dostępne w całej Polsce na uczelniach technicznych, które nazywa się politechnikami. Studia inżynierskie trwają dłużej niż licencjackie, ponieważ mają trzy i pół roku, a nie tylko trzy lata, jak w przypadku tych drugich. Inżynier może kontynuować swoją edukację na studiach magisterskich. Po obronie pracy magisterskiej inżynier może do swojego tytułu dodać nazwę magistra. Wyraz inżynier pochodzi z języka francuskiego. Inżynierowie są bardzo potrzebni na rynku pracy, więc osoby z tym tytułem nie powinny mieć problemy ze znalezieniem pracy.

Czy inżynier ma prawo do legitymacji studenckiej?

Student podczas studiów inżynierskich może korzystać ze swojej legitymacji studenckiej oraz ze wszystkich zniżek. Po obronie pracy inżynierskiej musi oddać swoją legitymację i wtedy już nie przysługują mu żadne zniżki i ulgi wynikające ze statusu studenta. Może je zachować jedynie przez kontynuowanie swojej edukacji na studiach drugiego stopnia, czyli magisterskich. Wtedy nie oddaje legitymacji, tylko dalej zbiera na nią naklejki ELS. Jeśli studia magisterskie chce rozpocząć na innej uczelni, wtedy dostaje nową legitymację. Każdy inżynier, który nie chce dalej studiować, może rozpocząć kolekcję hologramów ELS. Będzie to piękny sposób na upamiętnienie czasów inżynierskich studiów.

Nowe naklejki 31-10-2018  do kolekcji  – kup teraz!