Karta parkingowa


Czym jest karta parkingowa?

Każda uczelnia posiada swój parking, na którym miejsca do parkowania są przeznaczone dla pracowników uczelni oraz jej studentów. Ilość miejsc może być ograniczona, co oznacza, że nie wszyscy studenci znajdą miejsce dla swoich samochodów. Gdy uczelnia znajduje się w centrum miasta znalezienie miejsca może być dużym wyzwaniem, ale dzięki karcie parkingowej można uniknąć codziennych poszukiwań.

Kto może dostać kartę parkingową?

Większość uczelni rozdaje karty parkingowe w pierwszej kolejności swoim pracownikom. Jeśli ilość miejsc do zaparkowania jest większa, mogą się o nią starać również studenci. Posiadanie karty parkingowej może upoważniać do wjazdu na wydzielony teren uczelni lub do zaparkowania na konkretnym obszarze. By dostać taką kartę należy na początku roku akademickiego zgłosić się do dziekanatu swojego wydziału i zapytać, czy jest możliwość dostania jej. Każda uczelnia ma swój regulamin i jeśli karty nie są wydawane w dziekanatach, to na pewno studenci uzyskają tam informację, gdzie powinni się udać.

Jaki związek z kartą parkingową ma legitymacja studencka?

By móc parkować na terenie uczelni należy być jej studentem lub pracownikiem. Legitymacja studencka jest podstawowym dokumentem, który poświadcza, że dana osoba studiuje na uczelni. Jednak, by legitymacja była ważna, musi mieć aktualne naklejki z hologramem ELS. Hologramy są rozdawane w dziekanatach uczelni. Innym sposobem na zdobycie naklejek w przypadku osób już niestudiujących, jest rozpoczęcie ich kolekcji.

Naklejka ELS 31-10-18 – kup hologram do kolekcji!