Karta studenta


Czym jest karta studenta?

Każdemu studentowi, który uczy się na uczelni w Polsce karta studenta będzie kojarzyła się z zieloną, plastikową kartą. Jest to słuszne skojarzenie. Jest to legitymacja studencka, która rzeczywiście jest zaświadczeniem o statusie studenta danej osoby. Student, który nie ukończył jeszcze 26. roku życia przy użyciu ELS uprawniony jest do korzystania z 50% zniżki, głównie na komunikację. Legitymacja studencka ELS może służyć również jako karta bankowa, karta miejska – bilet elektroniczny czy też karta biblioteka, jak jest w przypadku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Ważna legitymacja ELS – co zawiera?

Elektroniczna Legitymacja Studencka musi zawierać podstawowe dane o studencie, to znaczy: imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania studenta, jego zdjęcie oraz datę wydania dokumentu, nazwę uczelni, do której osoba jest przypisana, a także numer albumu. Na odwrocie dokumentu znajduje się miejsce na kod kreskowy oraz małe okienka na hologramy z datą ważności ELS – jest to mała trójwymiarowa naklejka ze specjalnymi oznaczeniami. Hologram zawiera datę ważności, orła oraz zabezpieczenie zwane “plastrem miodu”.

Problem z hologramem

Jeden hologram wyznacza datę ważności na jeden semestr. Po upływie daty ważności ELS wyznaczoną przez nalepkę hologramu dokument staje się nieważny. W takiej sytuacji student powinien udać się do dziekanatu w celu przyklejenia nalepki ELS. Jest to możliwe tylko w sytuacji, kiedy dana osoba widnieje na liście studentów w usosie. Możliwy jest zakup autentycznych hologramów przez różne strony internetowe, ale tylko w celach kolekcjonerskich. Bezpodstawne przyklejenie nalepki hologramu do legitymacji studenckiej jest niezgodne z prawem.

Naklejka na ELS 31-10-18 – zobacz i zamów nowy hologram już dziś!