Kolokwium


Co to jest kolokwium?

Sprawa oczywista dla studentów, lecz niekoniecznie dla młodszych kolegów. W szkołach, nawet średnich nie występuje taki rodzaj zaliczenia materiału, a przynajmniej tak się nie nazywa. Uczniowie mają sprawdziany, testy, kartkówki, lecz nie spotykają się z kolokwiami. Słowo kolokwium pochodzi od łacińskiego “colloquium” co oznacza po prostu rozmowę. Jak wynika z definicji jest to ustny sposób na sprawdzanie bieżącej wiedzy studentów z wykładów czy z ćwiczeń. Jednak w praktyce kolokwia często przybierają postać pisemną. Ocena z kolokwium może być podstawą do wystawienia oceny bądź do dopuszczenia do egzaminu.

Czy warto przygotowywać się do kolokwium?

Można powiedzieć, że kolokwium jest oceną cząstkową. Niejednokrotnie jest to ocena za ćwiczenia. Jest, więc to sprawą oczywistą, że na kolokwium warto przyjść. Co więcej – warto się do niego rzetelnie przygotować. Po pierwsze ułatwi to zdanie egzaminu, gdyż część materiału będzie powtórzona oraz ocena z kolokwium ma wpływ na ocenę końcowa. Jeśli studentowi zależy na utrzymaniu się na studiach, powinno mu również zależeć na tym, aby dobrze zdać kolokwium.

Lekceważenie kolokwium i studiów

Lekceważenie powagi egzaminów sprawdzających wiedzę może doprowadzić do niezaliczenia danego semestru i wydalenia z uczelni. Osoba traci wtedy status studenta i wraz z tym traci wszelkie przywileje związane z byciem studentem. Bez zaliczonej sesji nikt nie przyklei nam hologramu ELS na legitymację studencką. Studenci omijają jednak tę zasadę i zamiast rozpocząć ponownie studia kupują naklejki studenckie, które znajdują w sklepach kolekcjonerskich i naklejają trójwymiarowe hologramy na elektroniczną legitymację studenta, który daje im pozorna możliwość zachowania statusu studenta. Takie zachowanie jest niezgodne z prawem. Zbieranie nalepek ELS jest legalne tylko w celach kolekcjonerskich.

Hologram kolekcjonerski 31.10.18 – kup nowy egzemplarz na els!