Konsultacje


Czym są konsultacje?

Konsultacje to inaczej dyżury wykładowcy. Udostępnia on swój czas, by studenci, którzy mają jakiś problem naukowy, mogli z nim porozmawiać na osobności. Podczas konsultacji można równie odrobić zajęcia, na których było się nieobecnym lub zaliczyć kolokwium, którego się nie zdało podczas zajęć. Konsultacje służą również spotkaniom promotorów ze studentami, którzy piszą swoje prace dyplomowe. Często na seminariach nie wystarcza czasu na omówienie pewnych treści i wtedy promotor zaprasza studenta na swoje konsultacje.

Kiedy można zgłosić się na konsultacje?

Każdy prowadzący zajęcia powinien podczas pierwszego spotkania ze studentami podać godziny w których dyżuruje oraz miejsce. Jeśli tego nie zrobi, informację o tym można znaleźć na stronie internetowej Wydziału lub umówić się z wykładowcą mailowo. Często jest dużo chętnych na takie konsultacje, dlatego studentów nie powinna dziwić kolejka przed pokojem wykładowcy. Na wielu uczelniach panuje również zwyczaj, że pierwsi na konsultacje wchodzą studenci, którzy są w trakcie pisania pracy dyplomowej.

Jaki związek z konsultacjami ma legitymacja studencka?

Legitymacja studencka jest dowodem na to, że dana osoba jest studentem oraz ma prawo do przebywania na danych zajęciach uniwersyteckich. Również oznacza to, że może starać się o przyjęcie na konsultacje. Jednak zdarzają się i tacy wykładowcy, którzy udostępniają swój czas również osobom spoza uczelni. Wszyscy, którzy są zainteresowani daną nauką, ale nie studiują, mogą zacząć kolekcjonować hologramy ELS, by poczuć się jak studenci na konsultacjach.

Kup nowy hologram 31.10.18 do kolekcji!