Książeczka studenta


Czym jest książeczka studenta?

Książeczka studenta to inaczej indeks studencki – własność studenta, książeczka, w której jest udokumentowany cały przebieg jego studiów. Widnieje tam zdjęcie studenta, jego dane, kierunek, jaki studiuje oraz wszystkie oceny, jakie udało mu się zdobyć na egzaminach. Są tam również zapisane wszystkie informacje o sesjach poprawkowych, powtarzanych przedmiotach oraz o urlopach dziekańskich.

Dlaczego coraz mniej uczelni posługuje się indeksem?

Coraz więcej uczelni rezygnuje z papierowego zapisywania oraz przechowywania ocen studentów. Wiąże się z to bezpieczeństwem. Indeks można było łatwo zgubić, za to oceny wpisane do systemu komputerowego łatwo jest kontrolować. Poza tym wpisywanie ocen do indeksu często wiązało się z szukaniem wykładowcy. Studenci mieli problem, jeśli dany wykładowca nie pojawiał się na uczelni lub był na urlopie, wtedy nie mogli dostać wymaganego wpisu. Oceny do systemu są wpisywane zdalnie. Wykładowca może zrobić to sam, nawet w domu, wystarczy, że zaloguje się do systemu.

Indeks – piękna pamiątka młodości

Mimo, że książeczki ą coraz mniej popularne, uczelnie oferują ich zakup. Studenci, którzy decydują się na zakup indeksu oraz zbieranie ocen, bardziej niż o pisemnym dowodzie zdania swoich egzaminów, myślą o pamiątce na długie lata. Indeks upamiętnia całe studia, włożony trud, by je zdać oraz zachowuje wspomnienia z młodzieńczych lat. Ci, którzy nie mogą pochwalić się posiadaniem indeksu, mogą zacząć kolekcjonować hologramy ELS, które również mogą przywoływać wspomnienia ze studenckich lat.

31-10-18 hologram kolekcjonerski – naklejka z nową datą już dostępna – sprawdź!