KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II


KUL – o uniwersytecie

KUL to jak sama nazwa wskazuje uniwersytet katolicki. W 2005, na podstawie uchwały Senatu zatwierdzonej przez Episkopat Polski, Uniwersytet Lubelski zmieniła nazwę na KUL. Jego historia również posiada religijne korzenie: inicjatorem był ks. Idzi Radziszewski, dzięki któremu w 1918 roku powstał Uniwersytet Lubelski. KUL oferuje studia stacjonarne, niestacjonarne oraz podyplomowe.

Lokalizacja Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Oprócz kampusu w centrum miasta, KUL posiada również swoje budynki w lubelskich Konstantynowie i Majdanku (dawne koszary). Kampus główny posiada gmach główny, collegium joannis pauli II oraz Collegium Norvidianum. Również Biblioteka Uniwersytecka znajduje się w centrum miasta.

Wydziały KUL

Uniwersytet posiada 10 wydziałów:

  • Wydział Teologii (1918)
  • Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji (początkowo noszący nazwę Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych i istniejący w latach 1918-1952, reaktywowany w 1981)
  • Wydział Nauk Humanistycznych (1918)
  • Wydział Filozofii (1946)
  • Wydział Nauk Społecznych (1980)
  • Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu (1998)
  • Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku
  • Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim (1995)
  • Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli (2014)
  • Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Międzyrzecu Podlaskim.

Jako państwowa uczelnia, Katolicki Uniwersytet Lubelski posiada elektroniczne legitymacje studenckie ELS z hologramami dostępnymi w sprzedaży na naszej stronie! Uwaga: naklejki na legitymacje przeznaczone są tylko dla kolekcjonerów!

31-10-18 naklejka na ELS – kup znaczek do kolekcji!