Legitymacja doktorancka


Czym się różni legitymacja doktorancka od legitymacji studenckiej?

Legitymacja doktorancka jest niemalże identyczna co legitymacja studencka. W lewym górnym roku zamieszczona jest informacja, że karta należy do doktoranta, a nie do studenta. Kiedy obrócimy pustą legitymację na dokumencie dla studentów mamy 12 miejsc na hologramy, zaś u doktorantów jest to tylko 5 okienek. Zasady korzystania z ELD dla doktorantów są takie same jak u młodszych kolegów, którzy korzystają z ELS.

Duplikat i wymiana legitymacji

Wyrobienie nowej legitymacji możliwe jest w kilku przypadkach. Są to następujące przypadki: zagubienie dawnej legitymacji; kradzież; zniszczenie nalepki ELS czy ELD; w przypadkach uszkodzenia legitymacji, niekoniecznie hologramu; zmiana danych osobowych bądź wyraźna zmiana w wyglądzie, która uniemożliwia rozpoznanie doktoranta z załączonym zdjęciem. W razie konieczności wymiany legitymacji bądź jej duplikacji osoba zainteresowana musi udać się do dziekanatu.  W sytuacji, kiedy dokument zawiera błędne dane koszty pokrywa uczelnia. W pozostałych przypadkach obowiązek opłaty spoczywa na doktorancie. Opłata na UMCS wynosi 25,50 zł. 

Nalepka dla doktorantów

Ważność legitymacji doktoranta weryfikowana jest przez naklejkę ELS, a w przypadku doktorantów przez nalepkę ELD. Doktoranci po wielu latach studiów zbierają okazałą kolekcję hologramów na swoich legitymacjach. Często wśród takich osób rodzi się pragnienia stworzenia kolekcji. Kontynuują zbieranie hologramów. Jednak, kiedy ukończą studia nie mają możliwości odebrać nalepki w dziekanacie. Naklejki na legitymację można zakupić na stronach kolekcjonerskich dla filatelistów.

Hologram kolekcjonerski 31.10.18 – zobacz więcej i zdobądź nalepkę ELD do swojej kolekcji.