Licencjat


Czym jest licencjat?

Skrót lic. W Polsce to jeden z tytułów przyznawanych po ukończeniu studiów 1. stopnia     (dwustopniowy system boloński). W innych krajach europejskich może oznaczać coś zupełnie innego np. w Niemczech ma wymiar teologiczny i jest traktowany jako tytuł doktora, a z kolei w Szwecji jest nadawany po 2 latach studiów doktoranckich.

Ile lat trwa licencjat?

Aby uzyskać tytuł licencjata należy zdać przynajmniej 6 semestrów na studiach. Po tym czasie należy napisać pracę dyplomową. Tytuł licencjata pozwala na zakończenie studiów i podjęcie pracy, jednak dzięki kolejnym dwóm latom można uzyskać tytuł magistra, wyższy od licencjata.

Praca po licencjacie

W Polsce licencjat jest tytułem zawodowym. Oznacza to, że aby podjąć pracę, nie trzeba koniecznie uzyskać tytułu magistra. Oprócz samego tytułu bardzo ważne są kwalifikacje, dlatego w czasie studiów należy wykorzystać jak najwięcej praktyki. Jednak niektórzy pracodawcy wymagają na stanowisku osoby z II stopniowym wykształceniem.

Chcesz powrócić do czasów studiów? Poznaj kolekcjonerskie hologramy na legitymację studencką i stwórz najpiękniejszy album!

31.10.18 naklejki na els – kup do kolekcji!