MOST


Czym jest program MOST?

MOST, czyli inaczej Mobilność Studentów to program, który umożliwia półroczny lub roczny wyjazd studenta na inną uczelnię w Polsce. Można go nazwać polską odmianą programu Erasmus, który obejmuje wymiany między uczelniami w całej Europie. Powstały w 1999 roku, cały czas się rozwija i cieszy coraz większą popularnością.

Rodzaje “MOSTów”

Z programu korzysta już bardzo duża liczba uczelni wyższych w Polsce:

  • MOST – Uniwersytety (UW, UAM, UG eyc.)
  • MOSTUM- Uniwersytety Medyczne (WUM, UJ, Umed Łódź etc.)
  • MOSTECH- Politechniki (PG, PW, PP)
  • MOSTAr (SGGW)

Każda z wyższych uczelni ogłasza coroczną rekrutację, w którym można ubiegać się o miejsce, by móc studiować w innym mieście przez semestr lub dwa.

Kto może korzystać z programu?

Rekrutacji mogą podlegać studenci szkół wyższych co najmniej drugiego roku studiów stacjonarnych. A więc już po ukończonym pierwszym roku możesz sprawdzić jak wygląda studiowanie Twojego kierunku w innym polskim mieście! Wystarczy, że złożysz podanie z przedstawioną średnią ocen z poprzednich lat.

Ile jest miejsc studenckich w ramach rekrutacji?

Wszystko zależy od uczelni. Przeważnie oferują one kilka miejsc na dany rok. Spowodowane jest to ograniczoną ilość osób w danej grupie. Czasami uczelnia wymaga abyś znalazł osobę na wymianę, która w tym samym czasie będzie studiować na Twojej uczelni.

Jak w praktyce wygląda sprawa legitymacji ELS oraz hologramów?

Korzystając z programu MOST posiadasz legitymację swojej uczelni macierzystej i tam też otrzymujesz hologram na dany semestr. Musisz więc wziąć pod uwagę, że powinieneś wrócić na pierwotną uczelnię raz w semestrze, aby przedłużyć ważność legitymacji ELS. Tutaj dowiesz się więcej o legitymacji ISIC.

31-10-2018 naklejka na ELS do Twojej kolekcji już dostępna!