PG – Politechnika Gdańska


Podstawowe informacje o Politechnice Gdańskiej

Politechnika Gdańska to jednocześnie najstarsza uczelnia techniczna w Polsce oraz jedna z bardziej nowoczesnych. Została założona w 1904 roku. W swoich murach mieści dziewięć wydziałów, na których studiuje 25 tysięcy studentów. Studia inżynierskie oraz magisterskie są prowadzone w trybie dziennym oraz zaocznym. Oprócz tego PG oferuje studia trzeciego stopnia oraz doktoranckie. Politechnika Gdańska jest uczelnią o wysokiej randze w światowych rankingach najlepszych uczelni technicznych. Jest również organizatorem międzynarodowych konferencji naukowych.

Jak zostać studentem Politechniki Gdańskiej?

By dostać się na studia na PG należy zapoznać się z wymogami rekrutacji, dostępnymi na stronie internetowej, oraz pomyślnie przejść etap rekrutacji. Jeśli kandydaci przyjeżdżają z innym miast, mogą starać się o miejsce w akademiku, ale dopiero po wpisaniu na listę studentów. Uczelnia posiada trzy domy studenckie, w których może mieszkać 2660 studentów.

Jakie przywileje płyną z posiadania legitymacji studenckiej PG?

Legitymacja studencka każdej uczelni, również Politechniki Gdańskiej, uprawnia do zniżek oraz ulg związanych ze statusem studenta. Oprócz tego, może umożliwiać wstęp na konferencje organizowane przez Politechnikę. By korzystać z tych wszystkich przywilejów, należy pamiętać, by legitymacja miała przyklejoną aktualną naklejkę ELS. Jeśli ktoś nie posiada legitymacji studenckiej, również może zbierać nalepki z hologramami, w ramach swojego hobby.

31-10-18 nalepka studencka – dołącz do grona kolekcjonerów!