Pomorski Uniwersytet Medyczny – Szczecin


Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie – sukces uczelni

Powołując w 1948 roku Akademię Lekarską w Szczecinie nikt nie myślał, że przez kilkadziesiąt najbliższych lat, uczelnia odniesie taki sukces. Rozpoczynając swoją działalność na terenie mocno dotkniętym skutkami wojny, borykając się z biedą i wieloma problemami, można by rzec, że otwarcie a tym bardziej utrzymanie budynku, pracowników i studentów było wielkim sukcesem. Determinacja i chęć szkolenia przyszłego zaplecza lekarskiego sprawiły, że dziś jest to cenionym Uniwersytet z doskonałym zapleczem naukowym i dydaktycznym. Historia tej uczelni jest więc stosunkowo młoda w porównaniu do innych ośrodków naukowych, ale przez blisko 70 lat pisała karty własnej historii i zapowiada się, że będzie pisać zapewne przez najbliższe dziesięciolecia a może nawet i stulecia.

Pomorski Uniwersytet Medyczny – kierunki studiów

Uczelnia Medyczna w Szczecinie ciągle się rozwija, aktualnie posiada 4 wydziały: lekarski z oddziałem nauczania w języku angielskim, lekarsko-stomatologiczny, lekarsko-biotechnologiczny i medycyny laboratoryjnej oraz wydział nauk o zdrowiu, na których oferuje kształcenie na 13 kierunkach studiów. Najpopularniejsze z nich to kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny. Od 1996 roku jest możliwość studiowania medycyny i stomatologii również w języku angielskim. Doskonała kadra naukowo-dydaktyczna, w tej chwili liczy 700 osób. Oprócz kadry, ważne jest również to, że uczelnia prowadzi wiele badań i projektów edukacyjnych, oferuje wymiany dla studentów i pracowników w ramach programu Erasmus+.

Pomorski Uniwersytet Medyczny – rekrutacja

Przygotowania do wyboru kierunku studiów określa się już w szkole średniej, przygotowując się do matury. Decyzja o wyborze przedmiotów maturalnych określa preferencje odnoszące się do przyszłego kierunku studiów, jaki rozważają młodzi ludzie. Zatem przygotowania do rekrutacji na studia zaczyna się już dużo wcześniej. Najbardziej pożądane są przedmioty maturalne takie jak: biologia, fizyka, chemia, matematyka. W zależności od wybranego kierunku studiów mogą być potrzebne jeszcze jakieś inne przedmioty. Wymagania uczelni określają także w jakim zakresie należy je zdawać: podstawowym lub rozszerzonym. Zgodnie z terminami, które będą podane na stronie internetowej uczelni, należy składać odpowiednie dokumenty i wnosić odpowiednie opłaty.

Hologramy 31-10-2018 – zobacz naszą najnowszą kolekcję!