Przedłużanie ważności ELS


Czym jest ELS?

ELS jest to skrót od nazwy Elektroniczna Legitymacja Studencka. Legitymacja ta jest potwierdzeniem statusu studenta. Uprawniona ona do korzystania ze zniżek studenckich. Na wielu uczelniach legitymacja poprzez swoje wydanie w formie elektronicznej może służyć jeszcze jako karta biblioteka, karta płaczliwa w banku sponsporujacym uczelnię bądź może być biletem elektronicznym na przejazd komunikacją miejską.

Jak przedłużyć ważność legitymacji?

Studenci otrzymują legitymację wraz z dniem rozpoczęcia roku akademickiego. Legitymacja, którą odbiera się w dziekanacie opatrzona jest trójwymiarowym hologramem z laserową datą, zabezpieczeniami określonymi przez ministerstwo oraz najbardziej znanym tzw. “Plastrem miodu”. Naklejka jest ważna przez jeden semestr akademicki czyli około pół roku kalendarzowego. Jeśli student zaliczy pozytywnie egzaminy w czasie sesji może zanieść legitymację do dziekanatu w celu uzupełnienia naklejki ELS. Takim sposobem przedłuża się ważność elektronicznej legitymacji studenckiej.

Nielegalnie sposoby przedłużania legitymacji

Studenci są w stanie wiele zrobić, aby nie rozstawać się ze swoją kartą ELS, która dawała im wiele profitów. Niezaliczony semestr bądź ukończenie studiów uniemożliwia zdobycia nalepki ELS w dziekanacie. Przez różne strony internetowe można zakupić autentyczny hologram opatrzony aktualną datą. Jednak przyklejenie go na legitymację jest nielegalne. Takie nalepki rozprowadzane są tylko w celach kolekcjonerskich i mogą być wklejania do specjalnych klaserów.

Hologram kolekcjonerski 31-10-18 już w ofercie. Kup do swojego zbioru!