Seminarium


Czym jest seminarium?

Seminarium to zajęcia, których celem jest napisanie pracy dyplomowej. Seminarium na studiach pierwszego stopnia trwa dwa semestry, na studiach drugiego stopnia już cztery. Jednak każda uczelnia sama ustala program zajęć, dlatego długość seminarium na różnych uczelniach może się różnić. Studenci wybierają temat seminarium przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego. Mogą również wybrać sobie prowadzącego, czyli promotora. Jeśli wybrany wykładowca nie prowadzi w danym roku seminarium, może zostać promotorem pracy, ale za zgodą dziekana. W takim wypadku, student chodzi na seminarium do jednego wykładowcy, a pracę pisze pod opieką drugiego.

Jak wygląda seminarium?

Seminarium odbywa się w małych grupach, około piętnastu osób. Każda osoba, według wskazań promotora, ma terminy, w których musi podać temat pracy oraz w następnych etapach musi prezentować poszczególne rozdziały. Seminarium ma swój temat i na zajęciach są realizowane związane z nim teksty. Student, oprócz pisania swojej pracy, musi przygotowywać się z zadanych tekstów, ponieważ na egzaminie mogą paść pytania dotyczące sylabusa. Bywają również seminaria, na których studenci wybierają gotowe tematy przygotowane przez promotora.

Jaki wpływ na seminarium ma legitymacja studencka?

Ważna legitymacja studencka potwierdza prawa studenta do zapisania się na seminarium. Student nie może ukończyć seminarium, a co się z tym wiąże, również studiów, jeśli nie ma legitymacji z aktualnym hologramem ELS.  

Naklejka na ELS 31-10-2018 – zobacz i kup nowy okaz do kolekcji!