Studia licencjackie


Na czym polegają studia licencjackie?

Studia licencjackie są skierowane do wszystkich tych, którzy ukończyli szkołę licealną lub technikum oraz zdali egzamin maturalny. Studia zakładają przyswajanie wiedzy z określonego zakresu tematycznego. Tak więc student nie uczęszcza na zajęcia z wiedzy ogólnej, lecz już konkretnie ukierunkowanej. Studia trwają trzy lata i kończą się egzaminem licencjackim oraz obronieniem pracy dyplomowej, która musi zostać napisana na ostatnim roku pod okiem promotora.

Kto może dostać się na studia licencjackie?

Na studia może iść każdy, kto posiada dyplom potwierdzający zdanie egzaminu maturalnego. Każda uczelnia oraz każdy kierunek ma swoje własne wymagania co do chętnych kandydatów. Studia rozpoczynają się na początku października, a wyniki rekrutacji najczęściej są ogłaszane już na początku lipca. Jeśli ktoś nie dostał się w wyniku pierwszej rekrutacji, zawsze może liczyć na listę rezerwową. By szczęśliwie zostać studentem należy złożyć wszystkie wymagane dokumenty w podanych terminach. Studia odbywają się w trybie dziennym oraz zaocznym. Studia dzienne są bezpłatne, natomiast za studia zaoczne należy uiszczać czesne.

Kiedy student studiów licencjackich otrzyma legitymację ELS?

Wszyscy studenci, którzy dostali się na studia licencjackie, tuż przed ich rozpoczęciem otrzymają legitymację z ważnym hologramem. Naklejki należy zbierać co semestr, ponieważ bez nich legitymacja jest nieważna i nie stanowi dowodu na to, że ma się prawo do różnych ulg. Studenci po uzyskaniu dyplomu licencjackiego, jeśli nie kontynuują studiów, nie mogą już dostawać nalepek ELS od uczelni. Mogą je zbierać jedynie kolekcjonersko.

31.10.2018 hologram na ELS w sam raz do Twojej kolekcji – sprawdź!