Studia stacjonarne


Co charakteryzuje studia stacjonarne?

Potocznie zwany studiami dziennymi system szkolnictwa wyższego, który zakłada w swoim programie, aby przynajmniej połowa zajęć odbywała się przy uczestnictwie nauczycieli akademickich i studentów. Studia stacjonarne przeważnie trwają od poniedziałku do piątku. Co ważne finansowane są z budżetu państwa. Koszt uczestnictwa w studiach stacjonarnych jest praktycznie zerowy. Student pokrywa niewielkie koszta związane z rekrutacją, a następnie z założeniem legitymacji elektronicznej. Osoba rozpoczynająca naukę na Wyższej Uczelni takiej jak UW, UJ czy UMCS może się dodatkowo ubezpieczyć. Po zakończeniu swojej kariery naukowej na prestiżowych uczelniach w Warszawie, Krakowie czy Lublinie ponosi się opłaty związane z dyplomem. Ewentualną opłatę mogą powodować niezdane przedmioty. Wtedy płaci się tzw. “warunek”, by móc poprawić ocenę w kolejnym semestrze. Jednak ceny studiów stacjonarnych są nieporównywalne z kwotami, które wydaje się podczas studiowania w systemie niestacjonarnym.

Legitymacja ELS na studiach stacjonarnych

Pierwszy dzień organizacyjny na studiach niejednemu kojarzy się z chwilą odebrania legitymacji studenckiej. Co ciekawe, dla wielu z uczniów jest to ostatnia chwila na uczelni. Zdarzają się studenci, którzy zapisują się na studia tylko po to, aby odebrać legitymację studencką z hologramem ELS w celu korzystania ze zniżek. Karta ELS z aktualną nalepką upoważnia do 50% przeceny na środki komunikacji. Wiele restauracji, sklepów, klubów przewiduje zniżki dla studentów. Nasuwa się wniosek, że posiadanie oryginalnej naklejki na legitymacja po prostu się opłaca.

31-10-18 – nowa nalepka na ELS już w ofercie!