Stypendium studenckie


Jakie są rodzaje stypendium studenckich?

Stypendia studenckie można podzielić na dwie zasadnicze grupy. Są to stypendia socjalne i naukowe. Pierwsza grupa składa się na standardowe stypendia socjalne, stypendia socjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi. Kolejna grupa wynagrodzeń dla studentów to: stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne przysługuje osobom, które mają trudną sytuację materialną, mieszkają poza domem, potrzebują wsparcia od uczelni, gdyż ile są w stanie sami się utrzymać podczas studiów bądź nie mogą liczyć na pomoc najbliższych. Na szczęście zdecydowana większość uczelni, nawet prywatnych przewiduje wypłacania stypendiów socjalnych. Wysokość stypendium socjalnego regulowana jest ustawą. Minimalna stawka to 300 złotych, a maksymalna wynosi 560 złotych. Warto pamiętać, że stypendium socjalne można pobierać tylko na jednym kierunku studiów i tylko na pierwszym kierunku. Poza tym jest jeszcze wiele innych wymogów, co do przyznania stypendium socjalnego. Zbierana jest dokładna dokumentacja dochodów danej rodziny.

Stypendium naukowe

Zasady przykazania stypendium naukowego przez rektora są regulowane przez poszczególne uczelnie. Wysokość pobieranych pieniędzy nie jest regulowana żadną ustawą, zależy to od hojności rektora oraz możliwość materialnych uczelni. Takie stypendium można pobierać dopiero od drugiego roku studiowania, kiedy znane są wyniki studenta. Możliwość pobierania stypendium naukowego jest wspaniała motywacją dla studentów, którzy potrzebują pieniędzy.

Nalepka studencka na legitymację

Pobieranie stypendium naukowego pozwala rozwijać życie studenckie. Zniżki przyznawane za okazaniem elektronicznej legitymacji studenckiej z hologramem ELS, czyli małą trójwymiarową nalepką z aktualną datą 31-10-2018 cieszą jeszcze bardziej. Zaoszczędzone pieniądze ze stypendium pozwolą w przyszłości na poszerzenie kolekcji hologramów.

31.10.2018 naklejka studencka  z nową datą już  w naszym sklepie, sprawdź ofertę!