Uczelnia prywatna


Co wyróżnia uczelnię prywatną?

Obecnie mówiąc o uczelni prywatnej częściej używa się określenia uczelnia niepubliczna. Studiowanie na uczelni prywatnej nie jest finansowane z budżetu państwa. Zatem Ministerstwo nie ma bezpośredniego wpływu na działanie uczelni. Studenci sami opłacają swoją edukację, pomimo tego, że studiują w systemie dziennym.

Po co iść na uczelnię prywatną?

Uczelnia prywatna jest doskonałym rozwiązaniem dla osoby, która ma problem z dostaniem się na którąś z uczelni publicznych, np. UW, UJ, KUL, UMCS, które są zazwyczaj mocno oblegane. Generalizując, można powiedzieć, że na uczelnię prywatną łatwiej się dostać, ponieważ jest mniej chętnych. Istnieje również stereotyp, że poziom studiów na uczelni prywatnej jest niższy niż na publicznej. Właściwie mówi się o kupieniu studiów.

ELS na uczelni prywatnej

Często można spotkać się z pytaniem czy studiując na uczelni prywatnej ma się takie same prawa jak studenci uczący się za państwowe pieniądze. Studenci uczelni prywatnych również mają legitymację studencką. Co semestr zbierają nowe naklejki ELS na elektroniczną legitymację. Obecnie mają już dostęp do hologramu ELS z datą ważności 31-10-2018 tak jak studenci na uczelniach publicznych. Są zatem uprawnieni do wszystkich zniżek studenckich i profitów, które wynikają ze statusu studenta.

31-03-2018 – naklejka na legitymacje studencką, nowa edycja! Sprawdź!