Uczelnie techniczne


Czym są uczelnie techniczne?

Ten rodzaj uczelni obejmuje nauki ścisłe jak: informatyka, matematyka, automatyka i robotyka etc. Na tego typu uczelniach mozna uzyskać tytuły inżyniera oraz magistra inżyniera.

Najlepsze uczelnie techniczne

Wśród nich górują politechniki. Te uczelnie o długich tradycjach posiadają najlepszą kadrę naukową (choć są wyjątki). Nie bez znaczenia jest również miasto, w którym obecne są te uczelnie. Wg najnowszego rankingu Perspektyw z 2017 roku króluje Politechnika Warszawska, zaraz za nią plasuje się Politechnika Wrocławska oraz AGH (wspomniany wyjątek).

Popularne uczelnie techniczne w Polsce

Oprócz wyżej wymienionych dużym zainteresowaniem studentów cieszą się politechniki: Gdańska, Łódzka, Śląska oraz Poznańska. Warto również zwrócić uwagę na WAT- Wojskową Akademię Techniczną, która posiada również wiele cywilnych kierunków technicznych. Uczelnia te mieści się w Warszawie.

Techniczne kierunki studiów

Najbardziej prestiżowe kierunki studiów to Architektura i Urbanistyka, Budownictwo, Automatyka i Robotyka, a także Informatyka oraz Elektrotechnika i Telekomunikacja. Co roku przy rekrutacji na te kierunki jest dużo więcej chętnych niż miejsc.

Jeśli i Ty chcesz poczuć się jak student uczelni technicznych to zamów hologram na elektroniczną legitymację studencką już dziś!

Naklejka studencka 31-10-2018 – już w sprzedaży!