Uniwersytet Jagielloński – UJ


UJ studentom

Uniwersytet Jagielloński jest najstarszą polską uczelnią oraz jedną z najstarszych na całym świecie. Uczelnia została założona 12 maja 1364 roku dzięki Kazimierzowi III Wielkiemu. Uniwersytet swoją nazwę Jagielloński przyjął w 1817 roku, w celu podkreślenia związków uczelni z dynastią Jagiellonów. Uczelni towarzyszy dewiza: “Plus ratio quam vis”, która oznacza: Więcej znaczy rozum niż siła. Obecnie rektorem uczelni jest prof. dr hab. med. Wojciech Nowak. Studiuje tam ponad 40 tysięcy studentów. Pracowników naukowych jest ponad 3 tysiące.

Wydziały Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uczelnia cieszy się ogromnych zainteresowaniem ze strony studentów. Jest więc potrzeba, aby powstawały nowe, prestiżowe kierunki. Obecnie na UJ są następujące wydziały: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii; Wydział Biologii; Wydział Chemii; Wydział Prawa i Administracji; Wydział Filozoficzny; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej; Wydział Geografii i Geologii; Wydział Historyczny; Wydział Filologiczny; Wydział Polonistyki; Wydział Matematyki i Informatyki; Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej; Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Na Collegium Medicum składa się: Wydział Lekarski; Wydział Farmaceutyczny; Wydział Nauk o Zdrowiu.

ELS dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Każdy student UJ powinien pamiętać, że musi mieć zawsze przy sobie dokument potwierdzający status studenta. Takim dokumentem jest aktualna legitymacja studencka. Aby zielona, plastikowa karta była ważna musi być opatrzona aktualnym hologramem ELS z laserowo naniesioną datą ważności. Taką nalepkę na legitymację studencką można dostać w dziekanacie po pozytywnie ukończonych semestrze i zdaniu sesji egzaminacyjnej. Jeśli tobie się nie powiodło na sesji i potrzebujesz naklejki semestralnej to świetnie trafiłeś. Skontaktuj się z nami i zapytaj o szczegóły.

Hologramy na ELS 31-10-18 – już w kolekcji,kup teraz!