Uniwersytet Kazimierza Wielkiego – UKW Bydgoszcz


Informacje o UKW w Bydgoszczy

Historia Uniwersytetu zaczyna się w 1969 roku, jednak dzisiejsza nazwa oraz forma uczelni obowiązują od 005 roku. Obecnie Uniwersytet jest największą uczelnią wyższą w mieście oraz drugą w regionie. Jednak oferta dla studentów jest imponująca. W ramach siedmiu wydziałów funkcjonuje około stu jednostek, w ramach których studenci mogą się kształcić (należą do nich również kierunki studiów). Studenci mogą studiować na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz na studiach podyplomowych. Mają do wyboru kierunki humanistyczne, ścisłe oraz pedagogiczne. Oprócz tego, tak jak na większości polskich uczelniach, mogą brać udział w studiach i praktykach zagranicznych w ramach programu Erasmus+.

Jak stać się studentem Uniwersytetu Jana Kazimierza w Bydgoszczy?

Wszyscy kandydaci muszą zapoznać się z zasadami rekrutacji, mogą to zrobić na stronie internetowej uczelni lub podczas dni otwartych, które zwykle są organizowane w marcu. Studenci spoza Bydgoszczy powinni pomyśleć o miejscu zamieszkania na okres studiów. Uniwersytet ma w swojej ofercie dwa akademiki.

Jak dostać legitymację studencką UKW?

Legitymacje są rozdawane studentom na początku października, ale tylko tym, którzy uiścili za nie opłatę. By legitymacja była ważna przez cały okres studiów należy co semestr zbierać na nią naklejki z hologramami ELS. Jeśli ktoś chciałby poszerzyć ilość naklejek, może zacząć je kolekcjonować.

Hologramy na ELS 31-10-2018 – kup nowy okaz do kolekcji!