Uniwersytet Śląski – Katowice


UŚ w Katowicach studentom

Uniwersytet Śląski usytuowany w Katowicach jest to jeden z najmłodszych uniwersytetów w Polsce. Powstał 8 czerwca 1968 roku. Obecnie rektore jest prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. Studentów rozsianych po różnych wydziałach jest ponad 35 tysięcy. Jednak jak pokazuje historia droga do powołania do życia uniwersytetu była długa i mozolna. Na Górnym Śląsku było ogromne zapotrzebowanie na utworzenie samodzielnego uniwersytetu, który będzie wszechstronnie kształcił zainteresowanych. Plany utworzenia uczelni powstały już w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Czas wojny spowodował, że rozmowy o powołanie szkoły wyższej odeszły w zapomnienie. Po okresie wojny władze wróciły do tematu uniwersytetu jednak pojawił się problem, gdyż brakowało personelu naukowo-badawczego.

Nauka na UŚ

Rok 1968 przyniósł decyzję o powołaniu do życia Uniwersytetu Śląskiego. Od tamtego czasu znacznie rozwinęła się baza naukowo-badawcza. Obecnie na UŚ występują następujące jednostki naukowo-dydaktyczne: Centrum Kształcenia na Odległość na Uniwersytecie Śląskim; Międzywydziałowa Pracownia Badań Strukturalnych; Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych; Ośrodek Studiów Europejskich Uniwersytetu Śląskiego; Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych; Studium Wychowania Fizycznego i Sportu; Szkoła Języka i Kultury Polskiej; Szkoła Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego, Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych.

Legitymacja UŚ

Dzięki legitymacji studenckiej, która potwierdza przynależność do Uniwersytetu Śląskiego można korzystać z Centrum Kształcenia Ustawicznego, które podlega pod uczelnię. Na centrum składają się następujące jednostki: Uniwersytet Śląski Dzieci; Uniwersytet Śląski Młodzieży; Uniwersytet Śląski Maturzystów; Uniwersytet Trzeciego Wieku; Wszechnica Śląska – Uniwersyteckie Towarzystwo Naukowe, Uniwersytet Śląski dla Nauczycieli; Akademia Dyplomacji.

Hologramy na Uniwersytet Śląski

Na karcie ELS Uniwersytetu Śląskiego znajdują się nalepki studenckie. Każda wlepka ELS musi mieć datę ważności. Zatem hologram semestralny 31-10-2018 jest najnowszy i stwierdza ważność elektronicznej legitymacji studenckiej. Jeśli potrzebujesz hologramu ELS – zadzwoń, odpowiemy na wszystkie pytania.

31.10.2018 – nalepka na els już dostępna, sprawdź!