Uniwersytet Śląski – UŚ


Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jest polska uczelnia publiczna – dziewiąty tego typu uniwersytet, który powstał 8 czerwca 1968 roku w Katowicach. Pierwsze plany utworzenia uniwersytetu na Górnym Śląsku pojawiły się już w XX-leciu międzywojennym. Jednak czas wojny znacznie opóźnił prace utworzenia wyższej uczelni. Po 1945 roku, kiedy były juz możliwości rozpoczęcia budowy, pojawił się nowy problem – w okolicach górniczego Śląsku brakowało personelu naukowo-badawczego. Dopiero w 1968 roku zapadła decyzja Rady Państwa PRL o powołaniu uniwersytetu.

Wydziały UŚ

Dziś Uniwersytet Śląski prężnie się rozwija. Uczelnia cieszy się następującymi jednostkami: Wydział Artystyczny; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska; Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji; Wydział Filologiczny; Wydział Informatyki i Nauk o Materiałach; Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii; Wydział Nauk o Ziemi; Wydział Nauk Społecznych; Wydział Pedagogiki i Psychologii; Wydział Prawa i Administracji; Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego; Wydział Teologiczny. Łącznie na wszystkich wydziałach jest ponad 25 tysięcy studentów. Rektorem jest prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Legitymacja elektroniczna na UŚ

Każdy ze studentów UŚ – i nie tylko – posiada elektroniczną legitymację studencką. Jest to dokument potwierdzający status studenta. Ma charakterystyczny wygląd, który jest powszechnie rozpoznawalny wśród studentów w Katowicach, Warszawie, Łodzi czy Lublinie. Studenci wiedzą, że plastikowa, zielona karta to bardzo ważny dokument. Warto pamiętać, że aby karta ELS była ważna musi mieć na odwrocie aktualną nalepkę ELS z datą ważności 31-10-2018. Kiedy legitymacja ELS nie jest opatrzona hologramem studenckim jest nieważna. Wlepki semestralne można zamówić przez internet.

Naklejka na legitymację 31-10-19 – kup teraz do kolekcji!