UW – Uniwersytet Warszawski


UW dawniej

Nazwy uczelni na przestrzeni lat ulegały zmianom. Dawniej uniwersytet znany był pod nazwą Królewski Uniwersytet Warszawski w latach 1816-1831, Cesarski Uniwersytet Warszawski w latach 1870-1915, bądź Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Uniwersytet  został założony 19 listopada 1816 roku przez Aleksandra I , który był rosyjskim carem. Inicjatorami powstania uczelni byli Stanisław Kostka Potocki oraz Stanisław Staszic. Uniwersytet był zamykany w latach 1831-1869 po powstaniu listopadowym oraz w latach 1939-1945 podczas okupacji niemieckiej.

Studenci UW dziś

W obecnych czasach UW to po prostu Uniwersytet Warszawski.  Obecnie UW jest to największy polski uniwersytet. Plasuje się także jako jeden z najlepszych i najbardziej prestiżowych. W corocznych rankingach widnieje na jednym z dwóch pierwszych miejsc. Liczba studentów przekracza 44 tysiące. Uniwersytet oferuje 127 kierunków.  Uczelnia ma kilka kampusów i budynków uczelnianych. Są wśród nich: kampus główny, Powiśle, Kampus Ochota, Mokotów oraz w okolicach Śródmieścia: Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydział Psychologii, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Obserwatorium Astronomiczne, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Wydział Pedagogiczny oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Rektorem jest dr hab. Marcin Pałys, prof. UW.

Hologram na legitymację ELS

Każdy student Uniwersytetu Warszawskiego na początku I roku studiów otrzymał kartę ELS. Dokument ten potwierdza status studenta jeśli jest opatrzony aktualną nalepką na legitymację studencką. Wiele studentów UW kolekcjonuje hologramy, zbierając je w specjalnych klaserach na naklejki studenckie.

Hologram na ELS 31.10.2018 – uzupełnij kolekcję, kup nową nalepkę!