UwB – Uniwersytet w Białymstoku


Podstawowe informacje o UwB – Uniwersytecie w Białymstoku

Uniwersytet został założony w 1997 roku. Początkowo był tylko filią Uniwersytetu Warszawskiego, jednak z czasem został przekształcony w samodzielną uczelnią. Uniwersytet ma osiem wydziałów w Białymstoku oraz jeden poza granicami kraju – w Wilnie. Kształci ponad piętnaście tysięcy studentów na studiach dziennych, zaocznych, wieczorowych, podyplomowych oraz doktoranckich. Kandydaci na studia mogą wybierać swoje kierunki spośród wydziałów humanistycznych, społecznych oraz matematyczno-przyrodniczych. Oprócz tego studenci mogą brać udział w wymianach międzynarodowych w ramach częściowych studiów zagranicznych.

Jak dostać się na studia w Białymstoku?

Procedura zakwalifikowania się na wybrany kierunek na UwB jest taka sama, jak na innych uczelniach państwowych. Należy przejść etap rekrutacji. By dobrze się do niego przygotować należy zapoznać się z jego zasadami na stronie internetowej uczelni. Można również odwiedzić uczelnię podczas dni otwartych. Po dostaniu się na studia, należy zadbać o miejsce zamieszkania. Jednak Białystok to miasto studentów, więc ze znalezieniem mieszkania nie powinno być problemu.

Czy Uniwersytet w Białymstoku daje swoim studentom legitymację?

Każdy student w Polsce musi posiadać legitymację studencką. Jest to jego dokument potwierdzający, że jest studentem. Oprócz tego upoważnia również do zniżek i ulg, które przysługują osobom studiującym przed 26. rokiem życia. Jeśli jednak ktoś nie jest studentem i nie ma legitymacji, a chciałaby poczuć się jak student, może rozpocząć kolekcjonowanie naklejek ELS z aktualnym hologramem.

Hologram na legitymacje 31-10-2018 – aktualne nalepki już dostępne, zobacz cennik!