Wykłady naukowe 


Czym są wykłady?

Wykłady naukowe to forma zajęć uniwersyteckich, która najczęściej gromadzi cały rocznik studentów. Wykłady są prowadzone w dużej auli, często wiąże się to  z prezentacją lub filmem, które mają wzbogacić zajęcia. Wykłady mogą trwać cały rok akademicki lub tylko jeden semestr. Kończą się egzaminem, najczęściej pisemnym, który odbywa się w tej samej auli, co wykłady. Aby zaliczyć przedmiot, który jest wykładem, często wystarczy sama obecność. Wykłady często są połączone z ćwiczeniami – zajęciami, które odbywają się w mniejszych grupach i mają za zadanie kształcić umiejętności praktyczne.

Kto może uczęszczać na wykłady?

Wykłady naukowe są obowiązkowymi zajęciami dla każdego studenta. Jednak niektórzy wykładowcy nie sprawdzają na zajęciach listy obecności. W związku z tym, dużo studentów świadomie rezygnuje z uczęszczania na wykłady. Może to skutkować problemami ze zdaniem egzaminu. Wykłady zbierają bardzo dużo ilość studentów, dlatego prowadzący bez listy obecności nie jest stanie sprawdzić, kto był słuchaczem jego zajęć. Może to zrobić jedynie za pomocą egzaminu.

Czy bez legitymacji studenckiej można uczęszczać na wykłady naukowe?

Niektórzy wykładowcy wyrażają zgodę, by na ich wykłady przychodzili tzw. wolni słuchacze. Są to osoby, który nie posiadają statusu studenta, ale chcą uczestniczyć w konkretnym wykładzie. Ich obecność na zajęciach nie kończy się egzaminem, chyba, że chcą sprawdzić swoją wiedzę tylko dla siebie. Jeśli takie osoby jeszcze bardziej chciałyby poczuć się jak studenci, mogą zacząć kolekcjonować hologramy ELS.

31.10.18 nalepki studenckie do Twojej kolekcji – zobacz cennik!