AFRYKANISTYKA – WARSZAWA

Jako studia magisterskie na Afrykanistyce, student będzie miał szansę odkryć centralne miejsce Afryki i diaspory afrykańskie we współczesnym świecie i wcześniejszych epokach w dziedzinie literatury, historii, filozofii, stosunków międzynarodowych, studiów kulturalnych, muzyki i wizualnej sztuki.

PRZYKŁADOWE KURSY NA AFRYKANISTYCE

  • Black Queer Studies
  • Afryka, humanitaryzm i postkolonialna wrażliwość
  • Kobiety w hip-hopie
  • Afrykańska diaspora: teorie i teksty

Ten zaawansowany program studiów stanowi doskonałą podstawę dla tych, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę o afrykańskich studiach, przed podjęciem pracy w organizacjach pozarządowych, służbie cywilnej, organizacjach międzynarodowych i mediach lub w innych kompetencjach zawodowych.

Studenci, którzy ukończyli studia w stopniu wystarczającym, mogą przenieść się na studia doktoranckie w wydziałach dyscyplinarnych, takich jak polityka i stosunki międzynarodowe, studia rozwojowe, historia, antropologia lub geografia, lub interdyscyplinarność w dziedzinie badań terenowych (studia afrykańskie) .

Personel z doświadczeniem w zakresie studiów afrykańskich nadzoruje prace doktorskie we wszystkich głównych wydziałach dyscyplinarnych uniwersytetu, a studenci mogą kontynuować pracę z tym samym przełożonym, który kierował pracą magisterską, tam gdzie jest to właściwe. Studenci, którzy chcą przejść od studiów magisterskich na studia doktoranckie, mogą rozpocząć badania doktoranckie w okresie letnim po ukończeniu studiów magisterskich.

Nauczanie na afrykanistyce opiera się na dwóch podstawowych kursach. Pierwszy kurs podstawowy bada metodologie i strategie badawcze, w tym politykę badań i pisania o Afryce i jest nauczany w terminologii zrównoważonej. Drugi to cotygodniowy wykład i seminarium w dwóch terminach, obejmuje kluczowe pytania z historii Afryki i nauk społecznych, zwraca szczególną uwagę na krytyczne debaty i bieżące problemy. Kursy podstawowe stanowią obowiązkowe elementy programu studiów i są otwarte wyłącznie dla studentów studiów magisterskich w zakresie studiów afrykańskich.

ELEKTRONICZNA INNOWACYJNA LEGITYMACJA STUDENCKA NA AFRYKANISTYCE – WARSZAWA

Elektroniczna legitymacja studencka ELS jest dokumentem, który pomaga w stwierdzeniu kim jest osobnik, który jest w jej posiadaniu. Inaczej mówiąc, identyfikacja jest podstawowym zadaniem ELS. Każdy pracownik uczelni wyższej ma prawo sprawdzić, czy dana osoba posiada przy sobie ELS, jeśli ktoś nie posiada elektronicznej legitymacji studenckiej ELS, wówczas zostanie poproszony o to by opuścił mury uczelni. Wyglądem elektroniczna legitymacja studencka ELS przypomina kartę bankomatową. Zawarte na niej informacje, to imię i nazwisko właściciela, a raczej dzierżawcy, gdyż ELS z chwilą zakończenia studiów musi zostać zwrócony do dziekanatu. Kolejne informacje umieszczone na ELS, to data urodzenia i zdjęcie osoby, która jest w jej posiadaniu.

WARSZAWA, KRAKÓW, POZNAŃ – GDZIE JESZCZE OBOWIĄZUJE ELS I W CZYM POMAGA ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA?

ELS to szereg udogodnień dla studenta. Zniżki na pkp, zniżki mzk, zniżki do kina, zniżki do teatru, zniżki do muzeum, zniżki na wejście na targi wystawowe, mieszczą się w tych właśnie udogodnieniach. ELS pomaga w dostępie do poszczególnych pomieszczeń uczelni, ELS sprawia, że wykłady trwają krócej, gdyż osoba prowadząca wykłady nie musi sprawdzać obecności. Student loguje się na auli wykładowczej poprzez przyłożenie ELS do czytnika, który jest umiejscowiony tuż przed każdym wejściem do sal. Elektroniczna legitymacja studencka ELS to także hologram studencki ELS, który jako nalepka na ELS jest przyklejony do jednej z jej stron. Naklejka studencka ELS jest trójwymiarowa i pełni rolę strażnika daty ważności i autentyczności ELS.

Miasta takie jak: Olsztyn, Opole, Częstochowa, Bydgoszcz, Lublin, Kraków, Poznań, Toruń, Rzeszów, Białystok, Tarnobrzeg, Kielce, Warszawa już w roku 2010 wprowadziły ELS na uczelnie wyższe w nich się mieszczące.

Naklejki na ELS w super okazyjnych cenach z najnowszej kolekcji 31.03.19. tylko u nas!