AMERYKANISTYKA – WARSZAWA

Na amerykanistyce studenci prowadzą interdyscyplinarne badanie tematów, trendów i wzorców, które charakteryzują amerykańską przeszłość i teraźniejszość. Używają wielu perspektyw i metodologii, uczą się syntetyzować wiedzę i rozwijać umiejętności krytycznego myślenia potrzebne do rygorystycznej, złożonej analizy. Amerykańscy specjaliści mają swobodę definiowania własnego obszaru koncentracji, takich jak studia wizualne, studia kulturowe, rasy i pochodzenie etniczne, studia prawnicze i konstytucyjne, środowisko amerykańskie, amerykański kapitalizm czy struktura klasowa i społeczna.

PRZYKŁADOWE KURSY NA AMERYKANISTYCE

Podczas studiów można różne kursy np.

  • Amerykański kapitalizm
  • Kultura popularna w Stanach Zjednoczonych, 1950 do współczesności
  • Fotografia i amerykański sen
  • Narody USA, których dotyczy imigracja

GDZIE MOŻNA ZNALEŹĆ ZATRUDNIENIE PO AMERYKANISTYCE

Studia amerykanistyki promują rozwój i upowszechnianie interdyscyplinarnych badań nad kulturą i historią USA w kontekście globalnym. Ich celem jest wspieranie naukowców i stypendystów zaangażowanych w oryginalne badania, krytyczne myślenie i dialog publiczny. Studenci stają się naukowcami, nauczycielami, studentami, pisarzami, kuratorami, organizatorami społeczności i działaczami z całego świata zaangażowanymi w badania i nauczanie historii i kultury Stanów Zjednoczonych z różnych perspektyw.

Amerykanistyka oferuje szeroki program nauczania, aby wprowadzić studentów do krytycznych stypendiów i metod z wielu dyscyplin. Program ma reputację krajową i międzynarodową dla swoich wykładowców i absolwentów oraz szerokie zaangażowanie w humanistykę.

ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA ELS, INNOWACYJNA PLASTIKOWA KARTA O WIELKIEJ MOCY NA STUDIACH Z AMERYKANISTYKI – WARSZAWA

Jak wygląda elektroniczna legitymacja studencka ELS zdaje się każdy wiedzieć, jednak gdyby zapytać o szczegóły, to wiele osób nie ma pojęcia o nich. Przybliżmy jej wygląd, przede wszystkim jest to plastikowa karta podobna wymiarami do karty płatniczej. Na jednej ze stron ELS znajdują się informację o jej posiadaczu i zdjęcie. Z kolei z drugiej strony znajduje się hologram studencki ELS, na którym widnieje data wazności ELS. Nalepka studencka ELS jest trójwymiarowa. Ludzie, którzy poszukują ją w internecie wpisują następujące zdania: hologram studencki els, nalepka na els, naklejka studencka. Najczęściej ELS jest na celowniku kolekcjonerów, którzy chętnie uzupełniają nimi swoje klasery. Bez nalepki na ELS legitymacja studencka jest nieważna. Studentom posiadającym legitymację studencką ELS przysługują liczne zniżki i ulgi. Zniżki na bilet pkp, mzk, ulgi na bilet do kina, zniżki na wejście do teatru, do muzeum oraz na liczne targi wystawowe.

Nalepki na legitymację studencką ELS z nową datą ważności 31.03.19. w sprzedaży od dziś!