ANATOMIA I FIZJOLOGIA – SZCZECIN

Anatomia i fizjologia to linia nauki, która zajmuje się cielesną strukturą żywych stworzeń.
Podczas gdy anatomia jest badaniem struktury ciała wewnętrznego, fizjologia zajmuje się tym, jak działają te systemy wewnętrzne

Anatomia i fizjologia daje studentom wgląd w złożoną naturę ludzkiego ciała.
Anatomia i fizjologia pozwala badaczom zainteresowanym medycyną i funkcjami organizmu badać ich obszar zainteresowania bez przeprowadzania kursu Medycyna.

Pisemne i testy na miejscu są powszechne, a także prezentacje plakatowe i ustne.
Można również dokonać rozróżnienia.
W niektórych instytucjach rozprawy są również stosowane jako sposób oceny.
Poza tym często odnotowuje się występy w ciągu roku na seminariach i tutorialach.

WARSZAWA, KRAKÓW, BYDGOSZCZ, ZAMOŚĆ, CZYLI GDZIE MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU ANATOMIA I FIZJOLOGIA

Jakie są możliwości pracy?
Absolwenci anatomii i fizjologii zazwyczaj pracują w sektorze medycznym i opiekuńczym.

Do zawodów związanych bezpośrednio z anatomią i fizjologią należą:

  • Pielęgniarka
  • Farmaceuta
  • Lekarz
  • Dietetyk

Jeśli studia podyplomowe student zdecyduje się przenieść do medycyny lub stomatologii po uzyskaniu dyplomu z anatomii i fizjologii, kariera stania się dentystą lub lekarzem jest otwarta.

Anatomia: Badanie części i struktur ciała ludzkiego
Fizjologia: Badanie funkcji ludzkiego ciała
Anatomia ogólna: Badanie części i struktur ciała ludzkiego, które można zobaczyć gołym okiem i bez użycia mikroskopu
Anatomia mikroskopowa: badanie części i struktur ciała ludzkiego, których NIE można zobaczyć gołym okiem i można je zobaczyć tylko przy użyciu mikroskopu
Płaszczyzna przednia: nazywana również płaszczyzną czołową, oddziela przód od tyłu ciała.
Powierzchnia brzuszna: przód ciała
Powierzchnia grzbietowa: tył ciała
Płaszczyzna poprzeczna: określana również jako płaszczyzna przekroju, oddziela górę ciała w talii od spodu ciała
Płaszczyzna strzałkowa: określana również jako płaszczyzna środkowa oddziela prawą stronę ciała od lewej strony ciała

TO NIE KOŚCI I NIE SKÓRA TO RÓWNIE MOCNY I PRZYDATNY PLASTIK. ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA ELS – SZCZECIN

Uczelnie wyższe powzięły sobie za cel doprowadzić swoje uniwersytety do stanu, kiedy to student stwierdzi w pełnym przekonaniu, że uczelnia na którą uczęszcza jest innowacyjny i przyjazna. Stało się tak dzięki ELS. Elektorniczna legitymacja studencka ELS w pełni zrewolucjonizowała uczelnie w materii zarządzania i funkcjonowania na niej zarówno pracowników jak i studentów. ELS to identyfikator, bez którego nikt nie może przebywać na uczelni. Elektroniczna legitymacja studencka ELS to także klucz, który otwiera bibliotekę, stołówkę, halę sportową, a także pozwala studentowi odnotować obecność na danym wykładzie.

ELS to także zniżki i ulgi, najważniejsze ulgi dla studenta to: ulgi na bilet pkp, ulgi na bilet mzk, ulgi na bilet do kina, ulgi na bilet do teatru, ulgi na bilet do muzeum oraz ulgi na bilet na targi wystawowe. Miasta takie jak Wrocław, Warszawa, Kraków, Poznań, Częstochowa, Lublin, Toruń, Bydgoszcz, Kielce, Łódź, Olsztyn, Białystok, Rzeszów w pełni zaakceptowały korzystanie z ELS na ich terenie. ELS to nie tylko karta plastik ale także hologram studencki, bez którego legitymacja nie byłaby ważna. Każdy student musi do swojej legitymacji studenckiej ELS przykleić naklejkę na ELS. Naklejka na ELS jest wydawana przez dziekanat raz w roku z dniem rozpoczęcia nowego semestru 31.10.19. Nalepki studenckie na ELS są bardzo popularne w świecie filatelistów. Naklejka na ELS jest trójwymiarowa, stąd tak duże zainteresowanie nią ze strony kolekcjonerów.

Nalepki studenckie na legitymację ELS z nową datą ważności 31.10.19. czekają na ciebie!