ANTROPOLOGIA – WARSZAWA

Antropologia to nauka o ludziach na całym świecie, ich ewolucyjna historia, sposób, w jaki się zachowują, adaptacja do różnych środowisk, komunikowanie się i nawiązywanie kontaktów. Badanie antropologii dotyczy zarówno cech biologicznych, które czynią nas ludźmi (takimi jak fizjologia, skład genetyczny, historia żywienia i ewolucja), jak i aspektów społecznych (takich jak język, kultura, polityka, rodzina i religia). Niezależnie od tego, czy studiując społeczność religijną w Londynie, czy ludzkie ewolucyjne skamieniałości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, antropologowie zajmują się wieloma aspektami życia ludzi: codziennymi praktykami, a także bardziej dramatycznymi rytuałami, ceremoniami i procesami, które określają nas jako istoty ludzkie. Kilka typowych pytań związanych z antropologią to: jak społeczeństwa różnią się i jak są takie same? jak ewolucja ukształtowała ludzki sposób myślenia? co to jest kultura? czy istnieją ludzkie uniwersalia? Poświęcając czas na szczegółowe poznanie życia ludzi, antropologowie badają, co czyni nas wyjątkowo ludzkimi. Czyniąc tak, antropologowie dążą do lepszego zrozumienia nas samych i siebie nawzajem.

ANTROPOLOGIA – CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

Zarówno na poziomie licencjackim, jak i podyplomowym studiowanie antropologii daje wyjątkowy zestaw umiejętności do pracy z ludźmi. Uzyskanie głębokiego zrozumienia różnic kulturowych i etnicznych oraz poznanie, w jaki sposób perspektywy, przekonania i praktyki ludzi wpisują się w szerszy kontekst społeczny, polityczny i ekonomiczny, są kluczowe w dzisiejszym zglobalizowanym świecie. Zapoznaj się z naszą sekcją poświęconą studiom i doświadczeniom, aby uzyskać informacje na temat szerokiej gamy programów, od nauczania na poziomie przeddyplomowym do kształcenia na odległość i krótkich kursów wieczorowych.

Jako główny antropolog, zapoznasz się ze złożonymi relacjami społecznymi i kulturowymi, które definiują społeczności ludzkie i uczą się prowadzenia zaangażowanych, opartych na współpracy badań w terenie. Będziesz mógł badać tematy od polityki tożsamości i globalizacji do początków rolnictwa i wzrostu imperiów. Ustawienia, które poznasz, przeniesie Cię z nizinnego lasu deszczowego starożytnej Mezoameryki do gór Himalajów, od więzień w Ameryce Łacińskiej do synagogi na Lower East Side w Nowym Jorku, od ośrodków badań medycznych w Tanzanii do ery kolonialnej Finger Lakes.

INNOWACYJNA ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA ELS – WARSZAWA

Elektroniczna legitymacja studencka ELS służy przede wszystkim do tego, by sprawdzić tożsamość danego studenta. ELS jest także dokumentem, dzięki któremu student może otrzymać zniżki i ulgi na przejazd pkp i mzk, a także otrzymać zniżki na wejście do kina, do teatru, zniżki na basen, do muzeum, oraz zniżki na wejście na targi wystawowe. Elektroniczna legitymacja studencka ELS jest w pełni modyfikowalna i można do niej dołączać wciąż, to nowe funkcje. ELS otwiera drzwi, udostępnia możliwość wypożyczenia książki z biblioteki, odnotowuje obecność studenta na wykładzie. Elektroniczna legitymacja studenta działa w całej Polsce w takich miastach jak: Kraków, Wrocław, Lublin, Rzeszów, Białystok, Suwałki, Opole, Kielce, Rzeszów, Toruń, Częstochowa, Bydgoszcz, Sopot, Gdańsk, Gdynia. ELS to nie tylko kawałek plastiku na którym są zapisane wszelkie informacje na temat studenta, który ją nosi, ale i hologram na legitymację ELS. Hologram zwany także naklejka na ELS lub nalepka na ELS bądź też hologram studencki jest wielkości znaczka pocztowego i znalazł uznanie u zrzeszonych i wytrawnych kolekcjonerów.

ELS tylko dla kolekcjonerów z najnowszej kolekcji 31.03.19. po okazyjnej cenie!