ASTRONOMIA – KRAKÓW

Jako major astronomii zdobędziesz dogłębną wiedzę o naturze wszechświata, z dokładnym przygotowaniem w fizyce i matematyce. Podobnie jak niemal wszystkie główne kierunki, istnieją możliwości zaangażowania się w projekty badawcze w młodszych i starszych latach – wykładowcy i studenci odegrali ważną rolę w eksploracji kosmosu, w tym ciężkie zaangażowanie w misje NASA, takie jak Mars Rovers.

Astronomia to naukowe badania obiektów niebiańskich (takich jak gwiazdy, planety, komety i galaktyki) oraz zjawiska, które pochodzą z atmosfery ziemskiej (takie jak kosmiczne promieniowanie tła).

Zajmuje się ewolucją, fizyką, chemią, meteorologią i ruchem ciał niebieskich, a także formowaniem i rozwojem wszechświata. Astronomia jest jedną z najstarszych nauk. Astronomowie wczesnych cywilizacji dokonywali metodycznych obserwacji nocnego nieba, a astronomiczne artefakty znaleziono z dużo wcześniejszych okresów. Jednak wynalazek teleskopu był wymagany, zanim astronomia mogła się rozwinąć w nowoczesną naukę.

ASTRONOMIA – PRZESZŁOŚĆ I TERAŹNIEJSZOŚĆ

Historycznie astronomia obejmowała dyscypliny tak różne, jak astrometria, nawigacja celestialna, astronomia obserwacyjna, tworzenie kalendarzy, a nawet, w pewnym momencie, astrologia, ale profesjonalna astronomia jest obecnie często uważana za identyczną z astrofizyką.

Od 20 wieku pole profesjonalnej astronomii dzieli się na gałęzie obserwacyjne i teoretyczne.

Astronomia obserwacyjna koncentruje się na pozyskiwaniu i analizowaniu danych, głównie z wykorzystaniem podstawowych zasad fizyki.

Astronomia teoretyczna ukierunkowana jest na rozwój modeli komputerowych lub analitycznych do opisu obiektów i zjawisk astronomicznych.

Te dwa pola uzupełniają się wzajemnie, astronomia teoretyczna stara się wyjaśnić wyniki obserwacji, a obserwacje są wykorzystywane do potwierdzenia wyników teoretycznych.

NA NIEBIE NIE SZUKAJ GWIAZD ONE NA STUDIACH ASTRONOMII SĄ, ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA ELS – KRAKÓW

Dzisiejsze uczelnie w niczym nie przypominają tych sprzed dwudziestu lat, czy chociażby tych sprzed dziesięciu lat. Niegdyś do uczelni wchodziło się bez odnotowywania tego gdziekolwiek, każdy wchodził i wychodził kiedy chciał. Dziś każda uczelnia w takim mieście jak Warszawa, Poznań, Częstochowa, Lublin, Kraków, Bydgoszcz, Olsztyn, Poznań, Toruń, Sopot, Gdańsk, Gdynia, Kielce, jest możliwa do odwiedzenia tylko jeśli osoba, która chce wejść na uczelnię posiada ELS. Co to jest ELS? jest to elektroniczna legitymacja studencka, która w pierwszej kolejności jest dokumentem identyfikującym tożsamość danej osoby. Inne funkcje jakie posiada ELS, to funkcja klucz, która umożliwia otwieranie różnych pomieszczeń w budynku uczelni. Funkcja płatności, dzięki której każdy student może zakupić w stołówce posiłek.

Ważną funkcją z punktu widzenia studenta, którą posiada ELS jest możliwość otrzymywania zniżek i ulg na przejazdy pkp i mzk. Student pragnący wybrać się do kina, także otrzyma zniżkę na bilet, zniżka na basen, zniżka do teatru, zniżka do muzeum, zniżka na targi wystawowe. Wszystko to ma dla studenta znaczenie, gdyż nie zarabia on jeszcze samodzielnie pieniędzy, które mogłyby mu pomóc się utrzymać. Elektroniczna legitymacja studencka ELS to także hologram studencki, który widnieje na jednej z jej stron. Ta nalepka ELS pełni funkcję strażnika daty ważności 31.03.19 i autentyczności legitymacji studenckiej. Hologramy studenckie są chętnie kolekcjonowane przez filatelistów, którzy coraz częściej wkładają do klasera hologram ELS zamiast znaczka pocztowego.

Nalepki studenckie ELS z nową datą 31.03.19 już w sprzedaży! Kup teraz!