BADANIA MIEJSKIE I REGIONALNE – WROCŁAW

Program badań miejskich i regionalnych bada wzajemne relacje między codziennymi wzorcami społecznymi i przestrzennymi oraz zarządzaniem i rosnącą złożonością dzielnic, miast i regionów.

Studia miejskie i regionalne dotyczą wzajemnych zależności pomiędzy codziennymi wzorcami społecznymi i przestrzennymi, rosnącą złożonością i zarządzaniem dzielnicami, miastami i regionami. Program ma cztery podprogramy:

  • Zarządzanie rozwojem ziemi
  • Zarządzanie terytorialne
  • Zmiana miejsca i sąsiedzka
  • Systemy miejskie i transport
  • Program ma silną pozycję międzynarodową i reputację i przyczynia się do różnych sieci i współpracy.

Znaczenie naukowe w dziedzinie badań miejskich i regionalnych ilustruje ilość i jakość placówek badawczych w kwitnącej interdyscyplinarnej dziedzinie badań. Znaczenie naukowe programu można również zilustrować niektórymi żywymi debatami akademickimi, które odbywają się w obszarach objętych tym programem badawczym i w których program uczestniczy.

Program badań miejskich i regionalnych przyczynia się do fundamentalnych dyskusji na temat obecnych i przyszłych zmian w polityce i praktykach zarządzania terytorialnego, zmian miejskich i sąsiedzkich, zarządzania rozwojem gruntów i systemami miejskimi oraz transportem, a także ich implikacjami na różnych poziomach skali.

WARSZAWA, WROCŁAW, OPOLE, CHORZÓW – BADANIA MIEJSKIE I REGIONALNE WYKORZYSTYWANE SĄ W RÓŻNYCH MIASTACH

Studia na kierunku badań miejskich i regionalnych przyczyniają się do rozwiązywania niektórych współczesnych problemów w naszych miastach i regionach oraz do generowania wiedzy o warunkach wstępnych, wspierając konteksty i bariery w rewitalizacji i transformacji miast. Przyczyniają się do rozwoju konkurencyjnych, zrównoważonych i przyjaznych dla życia miast oraz do dyskursów politycznych w tych dziedzinach.
W szczególności kierunek ten koncentruje się na kwestii włączenia strategii i interwencji przestrzennych, zarówno pod względem podmiotów, jak i pod względem wpływu na zrównoważony rozwój i konkurencyjność.

KAŻDY KTO BADA JEJ WPŁYW NA ŚRODOWISKO AKADEMICKIE WIE, ŻE ELS POZYTYWNIE NA NIE ODDZIAŁYWUJE – ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA ELS – WROCŁAW

Elektroniczna legitymacja studencka ELS jest przede wszystkim odpowiedzialna za identyfikację osoby, która jest w jej posiadaniu. ELS pomaga w otwieraniu drzwi do szatni, działa jako karta dzięki której można odnotować swoją obecność na wykładzie, ELS to także możliwość płacenia na stołówce, czy też możliwość wypożyczenia książki w bibliotece. Każdy posiadacz legitymacji studenckiej ELS, która ma naklejony hologram studencki z datą 31.03.19. ma prawo do zniżek i ulg. Zniżki na bilet do kina, zniżki na bilet do teatru, zniżki na bilet na basen, zniżki na wejście do muzeum, zniżki na wejście na targi wystawowe, zniżki pkp i mzk, za nie wszystkie odpowiedzialna jest elektroniczna legitymacja studencka ELS. Naklejka na ELS to jeden z tych elementów, który na ELS znajdować się musi, gdyż bez nalepki studenckiej na ELS legitymacja jest nieważna. Miasta takie jak Warszawa, Wrocław, Bydgoszcz, Toruń, Lublin, Częstochowa, Kraków, Rzeszów, Katowice, Sopot, Gdańsk, Gdynia, Olsztyn, Kielce, Olsztyn, Łódź, w pełni popierają pomysł korzystania przez studenta z ELS na ich terenie.

Naklejki studenckie na ELS z najnowszej kolekcji 31.03.19. już w sprzedaży!