BIOLOGIA CZŁOWIEKA – SZCZECIN

Wiele problemów zdrowotnych ma złożone pochodzenie. Z tego powodu promowanie zdrowia i zmniejszanie ryzyka choroby wymaga praktyków, badaczy i decydentów politycznych, którzy mogą brać pod uwagę biologiczne i fizyczne aspekty zdrowia i choroby, a także ich aspekty społeczne, psychologiczne, ekonomiczne, kulturowe i polityczne.

Program studiów licencjackich w dziedzinie biologii człowieka, zdrowia i społeczeństwa, oferowany wyłącznie za pośrednictwem Kolegium Ekologii Człowieka w Dziale Nauk o Żywności, pomaga uczniom w rozpatrywaniu problemów dotyczących zdrowia ludzkiego z tej szerokiej i wielodyscyplinarnej perspektywy.

Student będzie musiał stworzyć silne zaplecze w biologii człowieka, aby mógł zrozumieć fizjologiczne i biochemiczne aspekty problemów zdrowotnych. Program będzie również wymagał wykorzystania perspektyw z nauk społecznych.

Dzięki tym umiejętnościom i dostępowi do szerokiej gamy kursów związanych z ludzkim zdrowiem i dobrym samopoczuciem, będziesz przygotowany do zbadania szeregu problemów zdrowotnych za pomocą różnych ścieżek kariery. Będziesz mieć także wiele okazji do poprawy nauczania w klasie poprzez uczestnictwo w specjalnych możliwościach uczenia się przez doświadczenie.

WYBRAŁEŚ WROCŁAW, OPOLE, SZCZECIN CZY LUBLIN NA STUDIOWANIE KIERUNKU  BIOLOGIA CZŁOWIEKA? SPRAWDŹ CO CIĘ CZEKA

Program studiów licencjackich w dziedzinie ludzkiej biologii, zdrowia i społeczeństwa przygotowuje studenta do poznania i zrozumienia zakresu zdrowia ludzkiego i dobrego samopoczucia. Oto kilka przykładów:

Jakie procesy fizjologiczne i biochemiczne wpływają na zdrowie i są niezbędne dla odporności na choroby?
Jakie czynniki biologiczne, społeczne, kulturowe i środowiskowe promują prawidłowy rozwój dzieci?
W jaki sposób procesy biologiczne tłumaczą normalne i nienormalne zachowanie?
W jaki sposób dieta i inne czynniki związane ze stylem życia wpływają na ryzyko chorób przewlekłych?
Jakie czynniki społeczne, polityczne, ekonomiczne i kulturowe tłumaczą różnice w dostępie do opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych? W jaki sposób można poprawić dostęp do wysokiej jakości opieki zdrowotnej?
W jaki sposób społeczności, organizacje i praktycy mogą promować zdrowie w Polsce i innych krajach?
Co można zrobić, aby zmniejszyć liczbę chorób i promować jakość życia?
Przygotowanie do różnych ścieżek kariery

CZŁOWIEK BEZ ELS TO SŁABY CZŁOWIEK. ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA ELS

Elektroniczna legitymacja studencka ELS jest w pierwszej kolejności dokumentem, który pomaga w identyfikacji osoby, która jest w jej posiadaniu. ELS pomaga w komunikacji między uczelnią, a studentem. Przyczynia się do zwiększonego komfortu w poczuciu studenta, gdyż dzięki ELS może on wejść na wykład nie tracąc czasu na sprawdzanie obecności przez wykładowcę, ponieważ dokonuje on poprzez zbliżenie ELS do czytnika odnotowania swojej obecności.

Elektroniczna legitymacja studencka ELS przyczynia się do licznych zniżek i ulg. Zniżka na bilet do kina, ulga na wejście do teatru, zniżka na bilet na basen, ulga na bilet mzk, na bilet pkp, zniżka na wejście do muzeum. Wszystkie te zniżki przysługują studentom w takich miastach jak: Wrocław, Kraków, Lublin, Rzeszów, Sopot, Gdańsk, Gdynia, Poznań, Szczecin, Białystok, Kielce, Olsztyn. Elektroniczna legitymacja studencka ELS posiada naklejkę na jednej ze stron, tuż pod numerem, a jest nią hologram studencki ELS, zwany także naklejka na ELS lub nalepka na ELS. Większość kolekcjonerów postanowiła zrezygnować z kolekcjonowania znaczków pocztowych na rzecz hologramów studenckich ELS.

Trójwymiarowe hologramy studenckie ELS z najnowszej kolekcji 31.03.19. już w sprzedaży!