BIOLOGIA I SPOŁECZEŃSTWO

Biologia i społeczeństwo, to studia przeznaczone dla studentów, którzy chcą połączyć szkolenia z biologii z perspektywami z nauk społecznych i humanistycznych na temat społecznych, politycznych i etycznych aspektów współczesnej biologii. Wiele z najbardziej krytycznych problemów społecznych naszych czasów – żywność i populacja; wpływ inżynierii genetycznej i nowych technologii medycznych; testowanie leków; AIDS i geny; wpływ dziedziczności i środowiska na zachowania ludzkie; jakość środowiska; etyczne, prawne i społeczne aspekty współczesnej praktyki medycznej – są z natury biologiczne. Jednocześnie każda z tych kwestii stanowi z natury problem społeczny i wiąże się ze złożonymi relacjami między siłami biologicznymi i społeczno-kulturowymi. Głównym celem kierunku Biologia i Społeczeństwo jest dostarczenie umiejętności i perspektyw, które pozwolą uczniom systematycznie stawić czoła tym i wielu innym problemom społeczno-biologicznym. Szczegółowy opis kierunku znajduje się w części poświęconej biologii i społeczeństwu w zakładce Kursy studiów na każdej uczelni, która oferuje ten kierunek.

Program każdego ucznia uwzględniający wymagania magisterskie jest planowany w porozumieniu z członkiem wydziału i ma na celu spełnienie indywidualnych celów i zainteresowań. Studenci, którzy spełniają wymagania dotyczące kierunku Biologia i społeczeństwo, opuszczają Cornell z dobrze rozwiniętymi umiejętnościami pisania i analizowania oraz umiejętnością konfrontacji ze skomplikowanymi zagadnieniami. Absolwenci biologii i społeczeństwa są zatem wyposażeni, aby wziąć udział w różnych karierach. Studenci stwierdzili, że Major jest również doskonałym przygotowaniem do prawa, medycyny, administracji służby zdrowia i innych szkół zawodowych oraz do programów studiów podyplomowych w zakresie poradnictwa genetycznego, żywienia, psychologii klinicznej, zdrowia publicznego, badań środowiskowych, antropologii, socjologii lub innych pokrewnych dziedzin. Studenci przeszli na udane kariery w branży medycznej, z czego skrzętnie korzysta cała ludzkość.

SPOŁECZEŃSTWO ZANURZONE W INNOWACYJNOŚCI. ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA ELS NA KIERUNKU BIOLOGIA I SPOŁECZEŃSTWO

Niemalże wszystkie uczelnie wyższe z takich miast jak Kraków, Poznań, Częstochowa, Białystok, Lublin, Toruń, Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Rzeszów, Białystok wprowadziły w ramy zarządzania uczelnią i funkcjonowania na niej, ELS. Elektroniczna legitymacja studencka ELS jest dokumentem, który pomaga w ustaleniu tożsamości danego studenta. ELS pełni funkcję otwierania drzwi, logowania się na wykładach, tak by wykładowca nie musiał sprawdzać listy obecności. Elektroniczna legitymacja studencka ELS jest wykorzystywana do logowania się w bibliotece, na stołówce gdzie student może używać ELS jako karty płatniczej. ELS to także szereg zniżek takich jak, zniżka na bilet pkp, zniżka na bilet mzk, zniżka na basen, zniżka na kino, zniżka na bilet do teatru, zniżka na bilet do muzeum i ulga na targi wystawowe. ELS posiada hologram studencki ELS bez którego legitymacja studencka jest nieważna. Naklejka na ELS odpowiada za pewność, iż ELS nie została podrobiona, a także za datę ważności, która na niej widnieje.

HOLOGRAMY NA LEGITYMACJE – WARSZAWA, RZESZÓW, SOPOT, GDZIE JESZCZE SIĘ JE ZBIERA?

Hologramy studenckie ELS są obiektem poszukiwań dla filatelistów w całym kraju, którzy znudzeni znaczkami pocztowymi postanowili poszukać większych wrażeń i doznań emocjonalnych. Nalepka na legitymację studencką ELS jest wielkości znaczka pocztowego i z łatwością mieści się w klaserze, w przegródkach przeznaczonych pierwotnie na znaczki.

Nalepka na legitymację studencką ELS z nową datą 31.03.19 już w sprzedaży!