BIOLOGIA – KRAKÓW

Specjalizacje nauk biologicznych są zapisywane w Kolegium Rolnictwa i Nauk o Życiu na wszystkich uczelniach które zawierają w swym programie nauczania kierunek biologia. Te wymogi głównych sobie są identyczne w obu izbach, choć poszczególne wymagania obu uczelni spowoduje kierunków nauk biologicznych zachodzących nieco różne ogólnych programów studiów.

Uczniowie mogą dostosować swoje indywidualne cele akademickie, wybierając college rejestracji, jedną z 14 stężeń biologii i specjalne kursy, aby spełnić wymagania . Studenci nauk biologicznych są szeroko wykształceni w zakresie chemii, fizyki i matematyki, a jednocześnie rozwijają doskonałą podstawę w biologii, od naszych podstawowych kursów biologii i bardziej zaawansowanych kursów z genetyki i biochemii. Studenci, którzy chcą ukończyć z wyróżnieniem, muszą zgłosić się do  Programu Biologii w drugim semestrze roku młodszego. Uczniowie muszą utrzymywać średnią skumulowaną co najmniej 3.0 oraz średnią ocen z nauki / matematyki i pisać pracę na podstawie oryginalnych badań przeprowadzonych pod bezpośrednim kierownictwem wykładowcy.

WARSZAWA, OPOLE, SOPOT, ŁÓDŹ – NIEWAŻNE GDZIE STUDIUJESZ, BIOLOGIA JEST TAKA SAMA

Wszystkie nauki biologiczne Majors muszą zadeklarować koncentrację. Koncentracja zapewnia uczniom możliwość specjalizacji w określonej dyscyplinie biologicznej lub, w przypadku koncentracji w biologii ogólnej, podejmowanie kursów wyższego poziomu z wielu obszarów biologii. Stężenia są wybierane z poniższej listy.

Biologia to nauka życia. Jego nazwa pochodzi od greckich słów „bios” (życie) i „logos” (badanie). Biolodzy badają strukturę, funkcję, wzrost, pochodzenie, ewolucję i rozmieszczenie żywych organizmów. Ogólnie uważa się, że istnieje co najmniej dziewięć „parasolowych” pól biologii, z których każda składa się z wielu podpól:

  • Biochemia: badanie materialnych substancji, które składają się na żywe stworzenia
  • Botanika: badanie roślin, w tym rolnictwa
  • Biologia komórkowa: badanie podstawowych komórek żywych organizmów
  • Ekologia: badanie interakcji organizmów z ich środowiskiem
  • Biologia ewolucyjna: badanie początków i zmian w różnorodności życia w czasie
  • Genetyka: badanie dziedziczności
  • Biologia molekularna: badanie cząsteczek biologicznych
  • Fizjologia: badanie funkcji organizmów i ich części
  • Zoologia: badanie zwierząt, w tym zachowanie zwierząt

Dodatkiem do złożoności tej ogromnej idei jest fakt, że te pola nakładają się na siebie. Nie można studiować zoologii, nie wiedząc wiele o ewolucji, fizjologii i ekologii. Nie możesz studiować biologii komórkowej bez znajomości biochemii i biologii molekularnej.

Wszystkie gałęzie biologii można ujednolicić w ramach pięciu podstawowych pojęć dotyczących żywych stworzeń. Badanie szczegółów tych pięciu pomysłów zapewnia niekończącą się fascynację badaniami biologicznymi.

BIOLOGIA JEST PEŁNA NIESAMOWITYCH FUNKCJI. NIE INACZEJ JEST Z ELS. ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA. KIERUNEK BIOLOGIA – KRAKÓW

Każdy student ma obowiązek posiadać przy sobie ELS. Elektroniczna legitymacja studencka służy przede wszystkim do identyfikacji studenta, dopiero w dalszej kolejności skupia na sobie szereg pożytecznych funkcji. Dzięki ELS student może kupić obiad na stołówce, może wejść na salę logując się przed wejściem jako osoba obecna na wykładzie, może skorzystać z biblioteki, z siłowni, z hali sportowej. ELS pomaga w uzyskaniu przez studenta zniżek na bilet do kina, zniżek na bilet do teatru, zniżek na bilet do muzeum, a także zniżek na basen i bilety pkp i mzk. Warszawa, Kraków, Poznań, Częstochowa, Lublin, Toruń, Bydgoszcz, Sopot, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Rzeszów, Olsztyn to te miasta które wprowadziły w mury uczelni publicznych w nich się znajdujących ELS. ELS to nie lada gratka dla kolekcjonerów, gdyż znajduje się na niej hologram studencki, zwany inaczej naklejka na legitymacje studencka, nalepka na ELS, a także hologram studencki ELS.

Najnowsza kolekcja hologramów ELS już czeka 31.03.19 kup teraz! nie czekaj!