BIOMETRIA I ANALIZA – KRAKÓW

Biometria to zastosowanie statystyki, matematyki, informatyki i innych metod ilościowych do zjawisk i problemów w naukach przyrodniczych. Statystyka dotyczy wielu aspektów badań naukowych: opracowywania i badania aspektów projektowania i pomiaru badań, wykonywania badań i zbierania danych liczbowych, podsumowywania uzyskanych danych i wyciągania wniosków z danych.

Studenci uczą się korzystania ze statystyk, matematyki, informatyki i innych metod rozwiązywania problemów w różnych dziedzinach, od życia i nauk społecznych po biznes i finanse.

Pola zatrudnienia dla absolwentów biometrii:

 • Badania naukowe, biomedyczne i przemysłowe
 • Badania teoretyczne
 • General Business
 • Ordynacyjny
 • Analiza systemów
 • Analiza danych
 • Technologia informacyjna
 • Obliczenia statystyczne
 • Ubezpieczenie aktuarialne
 • Nauczanie
 • Spisy i ankiety
 • Analitycy aktuarialni
 • Analityk statystyczny
 • Analityk
 • Analityk ds. Sprzedaży i handlu

WARSZAWA, RZESZÓW CZY WROCŁAW,  KIERUNEK BIOMETRIA I ANALIZA WSZĘDZIE WYGLĄDA PODOBNIE

Kierunek analizuje metody statystyczne danych genomowych, podkreślając teorię koalescencyjną i genetykę populacji molekularnej oraz genomikę. Tematy obejmują wyprowadzenie teorii koalescencji, testy doboru naturalnego, struktury populacji i wnioskowania statystycznego, ze szczególnym uwzględnieniem genomiki populacji ludzkich.

Kierunek biometrii i analiz przedstawia wprowadzenie do klasycznej teorii parametrycznego wnioskowania statystycznego. Tematy obejmują rozkłady próbkowania, zasady redukcji danych, prawdopodobieństwo, oszacowanie parametrów, testowanie hipotezy, oszacowanie przedziału i podstawową teorię asymptotyczną.

Biometria i analiza sprawdza statystyczne aspekty eksploracji danych, efektywną analizę dużych zbiorów danych. Obejmuje proces budowania i interpretowania różnych modeli statystycznych odpowiednich dla takich problemów pojawiających się w zastosowaniach naukowych i biznesowych.

ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA ELS ŻEBY POZNAĆ JEJ FUNKCJE NIE TRZEBA BYĆ STUDENTEM KIERUNKU BIOMETRII I ANALIZ – KRAKÓW

Studia są pełne stresu i niepewności, są także kosztowne, dlatego każda okazja na zniżkę i ulgę jest dobra z perspektywy studenta, który jest utrzymywany przez rodziców. Dzięki ELS (elektroniczna legitymacja studencka) student ma prawo do wielu zniżek i ulg. Oto kilka z nich: zniżka na bilet do kina, zniżka na bilet do teatru, zniżka na bilet do muzeum, zniżka na bilet na targi wystawowe i te dwie najważniejsze dla studenta ulgi, z których najczęściej korzysta, czyli ulga na bilet pkp i ulga na bilet mzk.

Wydanie legitymacji studenckiej ELS następuje raz, jednak z tytułu daty ważności, którą posiada każda legitymacja ELS należy co semestr wymienić hologram studencki ELS zwany także naklejka na ELS i nalepka studencka ELS. Numer identyfikacyjny jest na stałe przypisany każdemu uczniowi. W przypadku gdy student rozpoczyna nowy program jako uczeń pierwszego poziomu, na pierwszym semestrze po wcześniejszym odbyciu innego programu, należy użyć wydanej dla niego legitymacji studenckiej ELS.

W przypadku wystąpienia przerwy semestralnej między studiami stacjonarnymi lub niestacjonarnymi, studentowi można bezpłatnie wydać nową kartę ELS, jeśli nie jest on już w posiadaniu poprzedniej karty ELS. Potwierdzenie rejestracji w nowym programie może być wymagane przez pracowników działu rejestracji i zostanie wykonane według ich uznania.

ELS jest popularny w całym kraju, miasta takie jak: Warszawa, Kraków, Poznań, Częstochowa, Bydgoszcz, Lublin, Toruń, Olsztyn, Opole, Kielce, Białystok, Rzeszów chętnie ELS promują na uczelniach wyższych publicznych.

Nalepka studencka na ELS z nową datą ważności 31.10.19 w sprzedaży od teraz!